Zabezpieczenie domu przed urlopem

Okres urlopowy, gdy mieszkańcy na dłuższy czas pozostawiają dom bez bezpośredniej kontroli, stwarza warunki do wystąpienia niepożądanych zdarzeń spowodowanych awariami instalacji, działaniami ekstremalnych warunków atmosferycznych czy odwiedzinami amatorów cudzej własności. Przed wyjazdem warto poczynić stosowne przygotowania dostosowane do możliwości danego lokalu.

Zabezpieczenie domu przed urlopem

Na co zwrócić uwagę przed wyjazdem na kilka dni?

Zakres działań przygotowujących dom do dłuższej nieobecności mieszkańców zależeć będzie m. in. od lokalizacji domu, jego wyposażenia technicznego, czasu urlopu, a także od tego okresowo ktoś będzie sprawdzał co dzieje się na działce. Dużym udogodniłem będzie stworzenie możliwości monitorowania stanu budynku za pośrednictwem łączności GSM z wykorzystaniem np. kamer, czujników czy innych elementów monitoringu.

Potencjalne zagrożenia mogą pochodzić z trzech źródeł - niepożądanych działań człowieka (wandalizm, włamania), niekorzystnych warunków atmosferycznych (wichury, ulewy, wyładowania) oraz uszkodzeń w różnego rodzaju instalacjach. Oczywiście w praktyce nie można całkowicie zabezpieczyć się przed tymi zdarzeniami, ale przez odpowiednie działania w znacznym stopniu ograniczymy możliwość ich wystąpienia jak i rozmiar szkód w razie zaistnienia.

Ramowy program zabezpieczenia domu obejmie więc zabezpieczenie antywłamaniowe obejmujące głównie okna i drzwi zewnętrzne, sprawdzenie i ewentualną naprawę elementów, które mogą zostać zerwane przez wiatr jak i nie zapewniające dostatecznej szczelności przed opadami oraz odłączenie (w miarę możliwości) urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej, a nawet telefonii przewodowej. Oczywiście konieczne będzie pozostawienie zasilania elektrycznego urządzeń ochronnych i monitorujących, ale poprzez układy zapewniające zabezpieczenie przed groźnymi w skutkach awariami.

Stop włamywaczom

Dostateczna ochrona domu przed włamaniem czy napadem, staje się istotnym elementem, który powinien być uwzględnianym już przy projektowaniu i realizacji określonej inwestycji. Stopień ochrony dostosowuje się oczywiście do potencjalnego zagrożenia uwzględniającego lokalizacje obiektu jak i chronionych wartości, nie tylko w sensie materialnym. Podstawowym zabezpieczeniem przed takim zagrożeniem będzie montaż okien i drzwi o podwyższonej odporności na włamania ewentualnie uzupełnione przez inne elementów tzw. ochrony biernej i wzbogacane w instalacje alarmowe i monitoring.

Bariery mikrofalowe i bariery podczerwieni zabezpieczą przed wejściem intruza przez drzwi balkonowe na piętrze. fot. Optex Security
Bariery mikrofalowe i bariery podczerwieni zabezpieczą przed wejściem intruza przez drzwi balkonowe na piętrze. fot. Optex Security

Jednak żaden system zabezpieczający nie gwarantuje 100% ochrony obiektu, ale przynajmniej pozwala na wydłużenie czasu potrzebnego na sforsowanie zabezpieczeń, co zniechęci agresorów lub umożliwi podjęcie interwencji przez odpowiednie służby. Trzeba też pamiętać, że o skuteczności ochrony decyduje najsłabszy element zabezpieczenia - nie ma więc sensu montować np. w domu jednorodzinnym "pancernych" drzwi, jeśli w podobnym stopniu nie zabezpieczone będą okna, wyłazy dachowe, czy wejście do piwnicy bądź garażu.

Większość powszechnie stosowanych zabezpieczeń chroni przede wszystkim przed dostępem przypadkowych włamywaczy, działających bez wcześniejszego przygotowania - przypadku napotkania trudności z otwarciem drzwi lub okna rezygnują najczęściej z dokonania włamania. Natomiast o ochronę na wyższym poziomie należy zadbać, gdy potencjalne zagrożenie jest większe ze względu na dużą wartość chronionych dóbr bądź bezpieczeństwo ludzi.

Oczywiście trudno w związku z wyjazdem urlopowym decydować się na wymianę okien czy drzwi, ale słabe pod względem antywłamaniowym okna można „wzmocnić” montując instalację alarmową czy rolety bądź nakładając folię antywłamaniową, a także ocenić czy na skutek uszkodzeń nie zapewniają nawet minimalnego zabezpieczenia.

Okna o podwyższonej odporności na włamanie

Natomiast oferowane przez producentów okna o podwyższonej odporności na włamanie klasyfikowane są do jednej z klas odporności na oznaczane symbolem RC 1-6. Klasy te określają normatywny czas potrzeby do ich pokonania przy zastosowaniu różnych narzędzi i metod. Przykładowo okna o podstawowej ochronie w klasie RC 3 można otworzyć w czasie nie krótszym niż 5 minut i przy użyciu prostych narzędzi typu śrubokręt, łom, a spełniające wymagania klasy RC 6 chronią przez przynajmniej 20 minut przy próbie otwarcia z użycie elektronarzędzi np. szlifierki kątowej.

Klasa odporności na włamanie całego okna (wg EN 1621:2011)
Klasa odporności na włamanie całego okna (wg EN 1621:2011)

Oczywiście z klasą odporności włamaniowej związana jest odpowiednia wytrzymałość oszklenia – dla przykładowej klasy RC 3 wymagany będzie pakiet szybowy P5A odporny na uderzenia siekierą testową określoną liczbę razy.

O klasie antywłamaniowej okna decyduje najsłabszy element, zatem przy nawet wysokiej wytrzymałości szyby, ale niedostatecznym ryglowaniu skrzydła czy osadzenia w murze okno łatwo można będzie sforsować. Dodatkowo okno warto wyposażone w klamkę z kluczykiem bądź specjalnym przyciskiem, stanowiącym dodatkową barierę dla nieproszonych gości. Potencjalnie słabym punktem ochrony przed włamaniem mogą być drzwi zewnętrzne czy bramy garażowe.

Podobnie jak w stolarce okiennej o odporności na włamanie i klasyfikacji do odpowiedniej kategorii RC decyduje odpowiednia konfiguracja ich elementów składowych - ramy, konstrukcji skrzydła i jego poszycia, rygli, zawiasów oraz zamka. Szczególne znaczenie na zabezpieczenie przed wyważeniem mają wielokierunkowe rygle oraz dodatkowe blokady po stronie zawiasów uniemożliwiają podniesienie skrzydła. Zabezpieczenie domu przed włamaniem podczas naszej nieobecności - oprócz tzw. biernych środków ochrony utrudniających sforsowanie drzwi i okien - to przede wszystkim możliwość aktywnego przeciwstawienia się takiej próbie.

Najlepsze bowiem blokady i zamki nie będą skuteczne jeśli nikt nie zareaguje na działania włamywaczy. Sygnalizatory dźwiękowe czy świetlne podłączone do systemu alarmowego mogą chronić dom, jeśli możemy liczyć na sąsiadów, którzy zainteresują się przyczyną alarmu.

Pewna formą zabezpieczenia przed włamaniem może być symulacja obecności kogoś w domu poprzez okresowe włączanie oświetlenia niektórych pomieszczeń sterowane wyłącznikiem czasowy jak też zapewnienie wyjmowania ulotek i korespondencji ze skrzynki pocztowej np. przez sąsiadów.

Zabezpieczenie przed awariami

Awarie techniczne mogą wystąpić w najmniej spodziewanych momentach - nawet w sprawnych instalacjach- pod wpływem czynników zewnętrznych, a nawet samoistnie „bo coś się zacięło”. Jeśli budynek podłączony jest do sieci gazowej przed wyjazdem powinniśmy zamknąć główny zawór gazowy znajdujący się przy gazomierzu lub na wejściu instalacji do domu.

Zamykamy również zawór wodociągowy przy wodomierzu, chyba że instalacja zasila system automatycznego podlewania ogródka i wtedy zamykamy zawór doprowadzający wodę tylko do pomieszczeń. Unikniemy w ten sposób zalania w przypadku np. wzrostu ciśnienia w sieci i skutkujące rozszczelnieniem się osłabionych połączeń, wężyków. Jeśli nie zakręcamy głównego zaworu to przynajmniej zamknijmy zawory na doprowadzeniu wody do pralki, zmywarki bo tam najczęściej występują przecieki.

W instalacji ciepłej wody wyłączmy urządzenia podgrzewające oraz cyrkulację, aby niepotrzebnie nie tracić energii cieplnej, a w instalacji solarnej przejdźmy na tryb „biegu jałowego”. Natomiast dość kłopotliwe może być selektywne odłączenie instalacji elektrycznej jeśli nie została ona do tego wcześniej przygotowana. Część urządzeń wymaga bowiem stałego doprowadzenia napięcia (np. chłodziarka, instalacja alarmowa, oświetlenie zewnętrzne) i powinny być one zasilane z oddzielnego obwodu, co pozwoli na niezależne wyłączenie pozostałych odbiorników.

Niezależnie od wyłączenia prądu w tych obwodach powinniśmy również wyjąć wtyczki przewodów zasilających wrażliwe urządzenia elektroniczne (komputer, telewizor itp.), gdyż w przypadku burzy, nawet w niezasilanych przewodach może indukować się napięcie groźne dla układów elektronicznych. Nie możemy również zapomnieć od wyjęciu wtyczek antenowych jak też i z sieci telefonicznej, gdyż tą drogą również może przeniknąć wysokie napięcie wywołane wyładowaniami atmosferycznymi.

Okna dachowe z opuszczonymi roletami ARZ. fot. FAKRO
Okna dachowe z opuszczonymi roletami ARZ. fot. FAKRO

Przed opuszczeniem domu obowiązkowo sprawdźmy, czy wszystkie okna, a zwłaszcza dachowe są dobrze zamknięte, gdyż w razie słabego zaryglowania silny wiatr i opady deszczu mogą poczynić znaczne szkody. Jeśli okna wyposażone są w rolety zewnętrze po ich opuszczeniu skontrolujmy, czy zaczepy blokady zabezpieczyły je przed ręcznym podniesieniem.

autor: Cezary Jankowski

opracowanie: Aleksander Rembisz

zdjęcia: Krispol, FAKRO, Optex Security

film: Vetrex

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT