Poprawny montaż okna krok po kroku

Jeżeli planujemy samodzielną wymianę lub montaż nowych okien, musimy wziąć pod uwagę ryzyko utraty gwarancji producenta, a przy analizowaniu kosztów niższy, 8-procentowy VAT, gdy montaż przeprowadzi firma. Unikniemy również kłopotu z utylizacją starego okna. Niemniej sporo osób z różnych powodów decyduje się na montaż okna we własnym zakresie. Choć nie jest to specjalnie trudne, prace trzeba prowadzić, przestrzegając zalecanej technologii i z dużą starannością. Sposób osadzenia trzeba też dostosować do materiału, z jakiego są postawione ściany, rodzaju ich ocieplenia, a także pożądanej estetyki wykończenia.

Poprawny montaż okna krok po kroku

Jak ustalić wymiary nowego okna?

Decydując się na samodzielną wymianę, musimy w pierwszej kolejności ustalić wymiary nowych okien, co w przypadku starej, nietypowej stolarki może sprawiać pewne problemy. Jako bazę wymiarową należy zawsze przyjmować szerokość i wysokość w świetle ościeża czyli wielkość otworu w murze o najmniejszych wymiarach.

W przypadku wątpliwości, np. jak głęboko osadzona jest stara ościeżnica, skuwamy fragment tynku aż do ściany nośnej. Przy okazji wymiany okien z reguły zmieniamy też parapety, musimy więc uwzględnić ich grubość przy ustalaniu wysokości okna. W starych domach ściany zewnętrzne stawiane były najczęściej jako jednorodne, ale niekiedy wokół okien tworzono tzw. węgarek ozdobny bądź mur budowano z pustką powietrzną.

Rzutuje to na wymiary i sposób osadzenia okna. Jeśli ściany są już bądź będą w przyszłości ocieplane, nowe okno można osadzić w dotychczasowym miejscu mocowania lub wykonać tzw. ciepły montaż, wysuwając je w warstwę termoizolacyjną. Okna można kupić gotowe w standardowych wymiarach lub zamówić pod konkretne wymagania.

Przygotowanie ościeża

Boki otworu w murze po wyjętej ramie oczyszczamy z pozostałości elementów mocujących, luźnych kawałków cegły i w razie potrzeby wyrównujemy szybkowiążącą zaprawą. Różnica szerokości otworu na całej jego wysokości nie powinny przekraczać 5 mm. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na dokładne wyrównanie dolnego boku ościeża co zapewni stabilne oparcie okna i dokładne jego ustawianie.

Jeśli okno będziemy mocować za pomocą kotew powinniśmy odkuć tynk - zwłaszcza gdy jest gruby - w miejscach ich przykręcenia, co ułatwi późniejsze wykończenie ościeża. Jeśli ościeże jest ocieplone, a chcemy przesunąć okno bliżej krawędzi zewnętrznej, styropian z warstwą tynku nacinamy wzdłuż równej linii odpowiadającej przyszłej płaszczyzny okna.

Przed montażem okna konieczne jest oczyszczenie ościeża
Przed montażem okna konieczne jest oczyszczenie ościeża. Fot. Sokółka Okna i Drzwi.

Sposoby montażu okien

Sposób, w jaki zamontujemy okno zależy od miejsca jego osadzenia, rodzaju materiału ściany i metody wykończenia ościeża. Mocowanie okna musi zapewniać jego stabilność pod obciążeniem wynikającym z własnego ciężaru oraz sił dynamicznych spowodowanych naporem wiatru, otwieraniem i zamykaniem.

Wymaga to zapewnienia - w płaszczyźnie pionowej - stabilnego oparcia w otworze okiennym oraz stabilizacji poziomej poprzez montaż z użyciem kotew lub dybli. Montaż z użyciem kotew - stalowych płaskowników - osadzonych w ramie i przykręcanych do boku ościeża to najczęściej stosowany sposób.

Mocowanie takie umożliwia odsunięcie punktów mocowania w murze od jego krawędzi, co ma istotne znaczenie, gdy okno chcemy osadzić blisko zewnętrznej płaszczyzny warstwy nośnej. Drugi sposób to montaż z użyciem dybli - stalowych kołków rozporowych przechodzących przez ramę okienną. W ten sposób mocowane są okna w miejsce starych, co ogranicza później prace wykończeniowe - obróbkę wokół ramy.

Montaż standardowy

Po przygotowaniu otworu okiennego montaż rozpoczynamy od zdemontowania skrzydeł w nowym oknie, zdejmując je z zawiasów po wybiciu bolców ustalających. Zależnie od sposobu planowanego zamocowania, w rowkach ramy osadzamy kotwy montażowe bądź wiercimy otwory pod dyble.

Kotwy bądź otwory należy rozmieścić na obwodzie ościeżnicy w odległościach ok. 20 cm od narożników i w odstępach ok. 70 cm na bokach. Montaż na dyble wymaga wywiercenia w profilu PCW otworu o dwóch średnicach tak, aby łeb wkrętu lub nakrętka oparły się na ściance wewnętrznej stalowego wzmocnienia. Umożliwi to zasłonięcie miejsc mocowania ozdobną zaślepką.

Montaż kotew do muru.
Montaż kotew do muru. Fot. MS więcej niż OKNA.

Wstępnie przygotowaną ramę wstawiamy w otwór, umieszczając ją na klockach dystansowych bądź klinach regulacyjnych. Wysokość ustawienia musi uwzględniać grubość montowanego później parapetu wewnętrznego i pozostawienie ok. 1,5 cm szczeliny u góry okna. Klocki bądź kliny z tworzywa sztucznego muszą znaleźć się pod każdym pionowym elementem ościeżnicy - po jej bokach i pod słupkiem środkowym.

Kliny układamy zawsze parami i poprzez wzajemne przesuwanie uzyskujemy regulacje wysokości. Klocki i kliny pozostawimy po zamontowaniu okna. Nie mogą wiec wystawać poza obrys ościeżnicy.

W oknach ze skrzydłami o dużej szerokości (powyżej 70 cm) dodatkowo wstawiamy dwa klocki oporowe na bokach ramy. Jeden od strony zawiasów u dołu ramy, a drugi po przeciwnej stronie u góry. Zapobiegają one odkształcaniu się ościeżnicy pod obciążeniem ciężkiego skrzydła okiennego. Kotwy mocujące wstępnie doginamy w taki sposób, aby przylegały otworami montażowymi do ściany.

Uzbrojoną ościeżnicę wstawiamy w otwór okienny, regulujemy klinami wysokość ustawienia oraz poziom dolnego jej boku. Na całym obwodzie należy uzyskać równomierną szczelinę montażową o szerokości 1,5-2 cm.

Kontrolując jednakową odległość ramy od lica ściany, wstępnie blokujemy ją klinami montażowymi u dołu, a następnie po sprawdzeniu poziomnicą pionowego ustawienia boków, unieruchamiamy ją klinami umieszczonymi u góry. Po sprawdzeniu prawidłowości ustawienia na całym obwodzie, mocujemy kotwy do muru przy użyciu kołków do szybkiego montażu.

Sprawdzanie poziomnicą pionowego ustawienia boków
Sprawdzanie poziomnicą pionowego ustawienia boków. Fot. MS więcej niż OKNA.

Jeśli montaż przeprowadzany jest za pomocą dybli, przez wcześniej wykonane otwory w ramie, wiercimy je w murze i osadzamy dyble. Nie dokręcamy ich zbyt mocno, aby nie odkształcić profilu, a przed wywierceniem kolejnego otworu sprawdzamy prawidłowość ustawienia ościeżnicy. Kolejny etap to wypełnienie szczeliny montażowej pianką poliuretanową.

Wypełnianie szczeliny montażowej pianką poliuretanową
Wypełnianie szczeliny montażowej pianką poliuretanową. Fot. MS więcej niż OKNA.

Przed jej nałożeniem powierzchnię muru należy zwilżyć, np. przy pomocy rozpylacza, a do aplikacji wykorzystać piankę pistoletową, bowiem użycie pojemnika z wężykiem nie pozwala na precyzyjnie dozowanie i równomierne rozprowadzenie pianki. Piankę wprowadza się od dołu ku górze, zwracając uwagę na staranne wypełnienie szczeliny na całym obwodzie. Następnie montujemy na ramie skrzydła okna i zamykamy je do czasu stwardnienia pianki.

Montaż z wykorzystaniem materiałów systemowych

Dążenie do poprawy ciepłochronności i eliminacji mostów cieplnych sprawia, że również w technologii montażu okien wprowadzane są pewne zmiany, a nowe akcesoria ułatwiają bezproblemowe, termoizolacyjne osadzenie stolarki okiennej.

Coraz częściej - zwłaszcza przy „uzbrajaniu” nowych domów w okna - przeprowadzany jest tzw. montaż warstwowy, który, dzięki ograniczonej paroprzepuszczalności, eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej w ościeżu, poprawiając w ten sposób ciepłochronność osadzenia okna.

Montaż warstwowy polega na osłonięciu szczeliny montażowej wypełnionej pianką termoizolacyjną, foliami o różnych właściwościach. Od środka przyklejana jest folia paroszczelna chroniąca piankę montażową przed wnikaniem wilgotnego powietrza. Z kolei na zewnątrz mocuje się folię paroprzepuszczalną, która umożliwia odparowanie ewentualnie pojawiającej się wilgoci na styku okno-ościeże, a także chroni przed wnikaniem wody opadowej.

Aplikacja taśm w montażu warstwowym okna
Aplikacja taśm w montażu warstwowym okna. Fot. Aluplast.
Wiercenie w ościeżu otworów mocujących
Wiercenie w ościeżu otworów mocujących. Fot. M. Marchewka, Aluplast.
Wypełnienie przestrzeni pianką między oknem z taśmą a murem.
Wypełnienie przestrzeni pianką między oknem z taśmą a murem. Fot. M. Marchewka, Aluplast.

Problem zapewnienia dostatecznego oparcia ramy okiennej z zachowaniem dobrej termoizolacji rozwiązuje wykorzystanie profili tworzących gotowe podłoża pod okno oraz parapet zewnętrzny i wewnętrzny bądź jako jednostronne, z uformowanym tylko spadkiem pod parapet zewnętrzny.

Alternatywnie wykorzystywane są elementy w formie listew o szerokości profilu ramy okiennej i wykonane z komorowego PCW, zapewniające szczelność połączenia i łatwe dostosowanie do zamontowania parapetów z obu stron.

Korzystając z profili termoizolacyjnych, trzeba bardzo dokładnie przygotować podłoże pod ich ułożenie - mur musi być idealnie poziomy i o równej powierzchni.

Autor: Cezary Jankowski
Zdjęcie otwierające: Aluplast
Zdjęcia w tekście: Sokółka Okna i Drzwi, MS więcej niż OKNA, M. Marchewka (Aluplast)

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT