Etykieta energetyczna na wyrobach budowlanych – czego się z niej dowiemy?

Obecność etykiety energetycznej na wyrobach budowlanych nie tylko ułatwia określenie klasy energetycznej całego budynku, ale również dostarcza informacji, na jakie oszczędności możesz liczyć w czasie jego użytkowania.

Etykieta energetyczna na wyrobach budowlanych – czego się z niej dowiemy?

Konsumpcja energii przez obiekty budowlane jest odpowiedzialna za ponad 40% emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych w Europie, głównie z powodu wykorzystania systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Kluczowe znaczenie w ograniczaniu zapotrzebowania na energię mają straty cieplne spowodowane niewystarczającym dociepleniem elewacji, a także niewłaściwym doborem drzwi, okien i bram.

Oferowanie użytkownikom wyższego komfortu termicznego przez instalację okien, drzwi i bram o niskim współczynniku przenikania ciepła, odpowiedniej izolacji i zaawansowanej automatyki, jest istotne dla podniesienia efektywności energetycznej całego budynku. To bezpośrednio przyczynia się do redukcji zużycia energii i generowania oszczędności.

Firma WIŚNIOWSKI wykorzystuje system etykiet energetycznych stworzony przez międzynarodową organizację European Door and Shutter Federation (E.D.S.F.), który jest zgodny z dyrektywami:

  • 2009/125/WE – ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią,
  • 2010/31/UE – w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Etykiety efektywności energetycznej precyzyjnie określają kluczowe cechy wpływające na efektywność energetyczną okien, drzwi oraz bram garażowych.

Do elementów mających istotne znaczenie przy ocenie i klasyfikacji energetycznej bram należą między innymi:

  • Współczynnik przenikalności cieplnej.
  • Infiltracja powietrza.
  • Przepuszczalność powietrza.
  • Promieniowanie słoneczne w przypadku przeszkleń

Dlaczego etykietowanie jest ważne?

Wdrożenie systemu klas energetycznych jest wymogiem dla państw członkowskich, wynikającym z Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) z roku 2018. Każda nieruchomość w Polsce musi być wyposażona w dokumentację zawierającą certyfikat energetyczny oraz przypisaną klasę energetyczną.

Skala tych klas waha się od A+ (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność).

Klasyfikacja energetyczna odnosi się do końcowego zużycia energii, czyli takiego, które bezpośrednio wpływa na koszty zużycia energii, na przykład na ogrzewanie.

Oznacza to, że budynek klasyfikowany jako A+ jest budynkiem o dodatnim bilansie nieodnawialnej energii pierwotnej, budynek w klasie A uznaje się za zeroemisyjny, natomiast obiekty z najniższą efektywnością energetyczną oznaczone są jako klasa G.

Różnice w kosztach ogrzewania między budynkami klasy A a tymi w klasie F lub G mogą być kolosalne, gdzie koszty ogrzewania mogą być pięcio- lub nawet sześciokrotnie wyższe.

Podczas wyboru drzwi, okien i bram garażowych warto zatem zwrócić szczególną uwagę na ich efektywność energetyczną, by finalnie dokonać wyboru zapewniającego maksymalne oszczędności energii.


Źródło i zdjęcia: WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT