Które okna najlepiej chronią przed hałasem?

Niewiele osób podczas wybierania okien zwraca uwagę na komfort akustyczny - przeważnie najważniejsze są aspekty kolorystyczne, materiałowe oraz designerskie. Gdy budynek stoi obok ruchliwej drogi wszyscy domownicy narażeni są na generowany przez pojazdy hałas. Dobór odpowiednich okien niweluje ten problem. 

Które okna najlepiej chronią przed hałasem?

Na jakie parametry okien zwracać uwagę?

Istnieją rozwiązania i parametry opisujące izolacyjność akustyczną przegród. Podstawowym parametrem jest Rw - izolacyjność akustyczna właściwa przegrody - ściany lub okna.

Parametr ten wyrażony jest w decybelach i opisuje różnicę pomiędzy rejestrowanym poziomem dźwięku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Standardowe okno charakteryzuje się parametrem Rw na poziomie 32dB, co oznacza, iż w przypadku gdy na zewnątrz budynku rejestrujemy dźwięk na poziomie 65dB, wewnątrz zarejestrujemy dźwięk na poziomie 33dB (65-32dB).

Przyjmuje się, że długotrwała ekspozycja na hałas na poziomie przekraczającym 35dB jest szkodliwa dla zdrowia, a hałas rejestrowany w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwej drogi lokalnej może przekraczać nawet 70dB.

Oczywiście każda lokalizacja będzie miała indywidualne cechy jak naturalne przeszkody, istniejąca zabudowa, odległość od źródła hałasu, które spowodują że odczuwalny poziom hałasu będzie mniejszy, lecz bywają lokalizacje np. wynikające z ukształtowania terenu, gdzie pomimo znacznych odległości od źródła hałasu odczuwalny jego poziom jest niewiele niższy, niż w bezpośrednim sąsiedztwie jego źródła. Zatem warto na to zwrócić nieco większą uwagę.

Poza poziomem hałasu istotna jest częstotliwość dźwięku emitowana przez jego źródło. Niskie częstotliwości – dudnienie, wysokie – świst i nagle okazuje się, że okna o określonym parametrze Rw w rzeczywistości hałas o niskich i średnich częstotliwościach redukują znacznie słabiej, a najczęściej występujący hałas generowany przez ruch drogowy występuje właśnie w tych zakresach częstotliwości.

Aby uwzględnić charakter źródła hałasu, szczególnie w zakresie niskich i średnich częstotliwości określa się dodatkowy wskaźnik Ctr.

Jak chronić się przed hałasem?

W sytuacji gdy wiemy, że w naszej lokalizacji istnieją, lub w przyszłości pojawią się źródła uciążliwego hałasu, możemy zwrócić się do specjalistów - akustyków lub architektów. Równie często możemy zacząć działać sami, decydując się na zastosowanie właściwych rozwiązań.

Bądźmy czujni, pytajmy dostawców o parametry i szczegóły, a w przypadku izolacyjności akustycznej pytajmy nie tylko o parametr Rw lub Ctr, ale również o klasę szczelności powietrznej okien. Nieszczelne okna, co jest zrozumiałe nie stanowią istotnej bariery dla dźwięku.

Aby cieszyć się niczym nie zakłóconym snem, hałas dobiegający z zewnątrz do sypialni nie powinien przekraczać poziomu 25dB. Nieco inaczej jest jeśli te 25dB generowane jest przez szumiące liście, morskie fale lub strumień przebiegający tuż obok naszego tarasu.

Wówczas wystarczy otworzyć na oścież okna bądź drzwi tarasowe i rozkoszować się dźwiękami natury.

Budynek wyposażony w tarasowe drzwi drewniane ThermoHS fot. Sokółka

Badania akustyczne opracowane z Laboratorium Gryfitlab

W październiku 2020 Sokółka Okna i Drzwi, we współpracy z Laboratorium Gryfitlab, przeprowadziła szereg badań akustycznych swoich produktów. Przebadano okna systemów THERMO 80 i ELITE 92 Alu, uzyskując dla okien referencyjnych z zastosowaniem różnych wariantów szyb parametry Rw na poziomie nawet 42dB, a parametr Rw+Ctr (opisywany inaczej jako Ra2) do 40dB - co jest z pewnością jednym z najlepszych, dostępnych wyników.

Należy wspomnieć przy tej okazji o fakcie, że natężenie dźwięku określone w jednostce jakim jest dB (decybel) wyrażone jest w skali logarytmicznej, co sprawia że różnica 3dB powoduje odczuwalną przez ucho ludzkie różnicę poziomu hałasu o połowę.

Porównując zatem standardowo dostępne na rynku okna o parametrze Rw 32dB, oraz Ctr -4dB, w wyniku czego parametr Ra2 jest na poziomie 28dB, z przebadanym w laboratorium oknem Sokółka o parametrze Ra2=40dB, otrzymujemy różnicę 12 dB, a ta różnica powoduje, iż odczuwalny poziom hałasu będzie czterokrotnie niższy niż w przypadku standardowego okna.

Okno ELITE 92 Alu fot. Sokółka

źródło i zdjęcia: Sokółka Okna i Drzwi

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE