Sukces RENEXPO® Poland 2011

W dniach 26-28 października 2011 r. odbyły się w Warszawie Międzynarodowe Targi i Konferencje RENEXPO® Poland 2011. Duża liczba osób biorących udział w tym wydarzeniu jest dowodem na to, że branża odnawialnych źródeł energii cieszy się w Polsce znacznym zainteresowaniem.

Sukces RENEXPO® Poland 2011

Organizatorem Międzynarodowych Targów i Konferencji RENEXPO® Poland 2011 była Grupa REECO. Podsumowując przebieg targów Johann Georg Röhm, prezes Grupy REECO, stwierdził, że "Idea RENEXPO znalazła w Polsce podatny grunt". Świadczy o tym duża liczba zwiedzających. Podkreślił on również, że RENEXPO® Poland kwalifikuje się do największych targów organizowanych w Polsce.

Natomiast Marek Schinke, jeden z organizatorów RENEXPO® Poland 2011, podkreślał uniwersalny charakter tego wydarzenia. Wśród zwiedzających byli zarówno hobbyści branży odnawialnych źródeł energii, jak również specjaliści i eksperci działający w tym sektorze.

W czasie RENEXPO® Poland 2011 zorganizowano szereg konferencji. Dużą popularnością cieszyła się konferencja "Fotowoltaika - Polska na tle krajów sąsiadujących", którą REECO Poland organizowała we współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki, oraz Forum Energetyki Odnawialnej.

"Konferencja Biogaz w Polsce - potencjał, ryzyko inwestycyjne i perspektywy rozwoju do roku 2020" również cieszyła się dużą popularnością. Biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku, starano się pokazać, że przy tak dużym potencjale, jaki posiada Polska, warto a wręcz należy inwestować w biogaz rolniczy.

"Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej" - konferencja i spotkanie projektu STREAMMAP były miejscem wymiany doświadczeń między polskimi a zagranicznymi fachowcami. Konferencję zaszczycili swoim udziałem przedstawiciele sektora energetyki wodnej z Czech i Słowacji. Obecny był także D. Smith z Międzynarodowej Organizacji Energetyki Wodnej.  Polskie Towarzystwo Energetyki Wodnej jako współorganizator okazało się niezastąpione.

Klaster Green Cars włączył się merytorycznie do przygotowania konferencji "Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce - niezależność energetyczna".  Pojazdy elektryczne były głównym, ale nie jedynym tematem konferencji, poruszona była także tematyka inteligentnej energetyki i inteligentnego miasta.

Konferencja "Biomasa w Polsce - rozwój i perspektywy dla inwestorów" była przygotowana we współpracy z Polską Izbą Biomasy. Omówiono obecną sytuację w polskim sektorze biomasy i perspektywy z nim związane.

Workshop "Pompy ciepła - nowe technologie, oszczędność energii, analiza rynku i plany rządowe" zgromadził najważniejszych producentów pomp ciepła w Polsce, którzy również brali czynny udział w targach i prezentowali swoje produkty i usługi.

W czasie konferencji "Budownictwo pasywne i remonty z użyciem komponentów budynku pasywnego" eksperci branżowi wspólnie zaprezentowali cały pakiet wiedzy o budownictwie pasywnym i remontach z użyciem jego komponentów. Przedstawiono teoretyczne założenia domu pasywnego i pokazano jak należy je realizować w praktyce.

Dzień Samorządowca i Dzień Rolnictwa to były inicjatywy niekomercyjne, których celem było przedstawienie możliwości i korzyści jakie niesie ze sobą energetyka odnawialna. Fundacja Promocji Gmin Polskich wręczyła statuetki Lidera Zielonej Energii najbardziej zaangażowanym samorządom w Polsce.

źródło i zdjęcie: renexpo-warsaw.com

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT