Wymiana dachu z azbestem - dofinansowanie krok po kroku

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu trwa do 2032 roku i oferuje różne źródła finansowania wymiany dachów z azbestu. Środki na ten cel można otrzymać w ramach programów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.

Wymiana dachu z azbestem - dofinansowanie krok po kroku

Dotychczas największym zainteresowaniem cieszyła się dotacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udzielana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Choć nabór wniosków zakończył się 12 stycznia 2024 r., planowane są kolejne edycje programu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przydziela dotacje wyłącznie rolnikom. Dofinansowanie obejmuje wymianę do 500 m² dachu z azbestu. Aby uzyskać wsparcie finansowe, rolnik musi być pełnoletnim właścicielem lub współwłaścicielem budynku z pokryciem z azbestu.

Budynek ten musi posiadać numer identyfikacyjny zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowanie na wymianę pokrycia dachu jest dostępne tylko dla rolników, którzy nie otrzymali środków w poprzednich edycjach programu. Można wielokrotnie składać wnioski na realizację przedsięwzięcia w różnych budynkach gospodarczych.

W 2024 roku łączna maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 20 tysięcy złotych.

Dotację można uzyskać wyłącznie na wymianę pokrycia dachowego w budynkach gospodarczych używanych do produkcji rolnej, takich jak obory, chlewy, kurniki i inne obiekty. Program nie obejmuje dofinansowania do wymiany dachów z azbestu w budynkach mieszkalnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie wymiany dachu wykonanego z materiałów zawierających azbest mogą uzyskać wyłącznie rolnicy. Kwalifikują się tylko pełnoletni właściciele lub współwłaściciele budynków z pokryciem azbestowym.

Rolnik może ubiegać się o dofinansowanie wymiany dachu tylko w budynku, na który wcześniej nie otrzymał podobnej dotacji. Wnioski można składać wielokrotnie na różne budynki.

Właściciele domów jednorodzinnych nie mogą skorzystać z tego programu. Warto jednak odwiedzić urząd gminy, starostwo powiatowe oraz organy wojewódzkie, aby dowiedzieć się o innych dostępnych możliwościach.

Samorządy terytorialne mogą przyznawać dotacje z własnych środków.

Wymiana pokrycia z eternitu prowadzona przez profesjonalną firmę.

Jakie są kryteria do uzyskania dofinansowania?

 • Budynki z numerem ewidencyjnym.
 • Wymiana dachu do 500 m².
 • Budynki używane w działalności rolnej, także w gminach miejskich.
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 tysięcy złotych.

Jeśli dach zostanie ocieplony w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię, możesz skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej do 53 tysięcy złotych.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie na wymianę eternitu mogą się różnić w zależności od konkretnego programu i regionu.

Ogólnie jednak typowy zestaw dokumentów obejmuje:

 • Wniosek o dofinansowanie – specjalny formularz udostępniany przez instytucję przyznającą dofinansowanie.
 • Dokumenty potwierdzające własność nieruchomości – akt własności, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości, na której będzie prowadzona wymiana eternitu.
 • Zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę – w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.
 • Kosztorys inwestorski – szczegółowy kosztorys planowanych prac, uwzględniający wszystkie koszty związane z wymianą eternitu.
 • Umowa z wykonawcą – w niektórych przypadkach wymagane jest przedstawienie umowy z firmą, która będzie realizować prace.
 • Oświadczenie o posiadaniu środków własnych – dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada środki własne na realizację projektu, jeśli dofinansowanie pokrywa tylko część kosztów.
 • Zdjęcia stanu obecnego – fotografie obecnego pokrycia dachowego z eternitu.
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS – dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Inne załączniki wymagane przez instytucję przyznającą dofinansowanie – mogą to być dodatkowe dokumenty specyficzne dla danego programu, np. dokumenty potwierdzające status gospodarstwa domowego.

Zaleca się kontakt z lokalnym urzędem lub instytucją odpowiedzialną za przyznawanie dofinansowania, aby uzyskać dokładną listę wymaganych dokumentów oraz szczegółowe wytyczne dotyczące składania wniosku.

Wymiana pokrycia w domu jednorodzinnym, Pliskowola.

Gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie?

W minionym naborze wnioski można było składać drogą elektroniczną poprzez system teleinformatyczny ARiMR — PUE.

Czy istnieje termin składania wniosków?

Miniony nabór wniosków został zakończony 12 stycznia 2024 roku. Rolnicy mogli składać wnioski od 15 grudnia 2023 roku.

Na chwile obecną nie ma jeszcze decyzji w/s dofinansowań w roku 2024, jeśli cykl roczny zostanie zachowany, informacje o nowym naborze wniosków pojawią się w 4 kwartale tego roku.

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?

Maksymalna kwota dotacji na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest wyniosło 20 tysięcy złotych. Wysokość dopłaty zależy od wielkości dachu.

Eternit zawierający rakotwórczy azbest.

Jak długo trwa proces rozpatrywania wniosku?

Czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie na wymianę eternitu może różnić się w zależności od kilku czynników, takich jak:

 • Specyfika programu dofinansowania – różne programy mogą mieć różne procedury i terminy.
 • Kompleksowość wniosku – wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione są zazwyczaj rozpatrywane szybciej niż te wymagające uzupełnień lub korekt.
 • Lokalizacja i organ przyznający dofinansowanie – różne regiony mogą mieć różne procedury administracyjne i obciążenia biurokratyczne.
 • Okres składania wniosków – w czasie naborów może być więcej wniosków do rozpatrzenia, co może wydłużyć czas oczekiwania.

Po złożeniu wniosku, wnioskodawcy często otrzymują potwierdzenie jego przyjęcia oraz orientacyjny czas rozpatrzenia. Warto również monitorować status wniosku i, w razie potrzeby, kontaktować się z odpowiednią instytucją, aby uzyskać aktualne informacje o postępie jego rozpatrywania.

Dlaczego warto wymienić dach z azbestem?

Azbest musi zniknąć z budynków mieszkalnych do końca 2032 roku. Czasu jest coraz mniej, dlatego wymiana dachu staje się pilną koniecznością. Dowiedz się, dlaczego trzeba zrezygnować z pokrycia dachowego wykonanego z eternitu.

Azbest jest substancją wysoce kancerogenną. Gdy ulega degeneracji, wydziela włókna, które osadzają się w drogach oddechowych i nie mogą być usunięte. Ryzyko rozwoju raka płuc jest szczególnie wysokie u osób narażonych na kontakt z azbestem przez długi czas.

Azbest jest też główną przyczyną mezoteliomy, rzadkiego i agresywnego nowotworu rozwijającego się w opłucnej, otrzewnej lub osierdziu, który charakteryzuje się złym rokowaniem.

Charakterystyczną chorobą związaną z azbestem jest azbestoza, objawiająca się zwłóknieniem opłucnej i prowadząca do trudności z oddychaniem.

Inne choroby często występujące u osób narażonych na azbest to włóknienie płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i opłucnowe wykwity azbestowe.

Wiele osób uważa, że jeśli przez wiele lat żyły w domu z dachem z azbestem i nie zachorowały, to nic im już nie grozi. To błędne myślenie. Azbest staje się szkodliwy wraz z jego degeneracją — kruszeniem i szarpaniem.

Problemy zdrowotne mogą ujawnić się nawet po wielu latach od ekspozycji na włókna przedostające się do powietrza. Nowotwory mogą rozwijać się po 20, 30, a nawet 50 latach od wdychania włókien azbestowych.

Na co można wymienić dach z azbestem?

Kiedy planujemy wymianę dachu z azbestem, należy wziąć pod uwagę kondycję więźby dachowej. Aby zminimalizować nakłady na inwestycję, warto wybrać lekkie pokrycie dachowe. Atutem pokryć dachowych wykonanych z azbestu była ich niska waga. Co zamiast eternitu?

 • Blacha trapezowa – łatwa w montażu, trwała i niewymagająca konserwacji. Jest niepalna i ekologiczna. Mnogość dostępnych wzorów i kolorów pozwala na łatwe dostosowanie do architektury budynku.
 • Blachodachówka – eleganckie, wytrzymałe i bardzo lekkie pokrycie dachowe. Dostępne są różne typy blachodachówki, umożliwiające prosty montaż.
 • Blacha gontopodobna – stalowy gont o charakterystycznym wyglądzie, przypominającym podhalańskie dachy.

To tylko niektóre z możliwych pokryć dachowych, które można zastosować podczas wymiany dachów wykonanych z materiałów zawierających azbest. Zachęcamy do konsultacji – doradzimy, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego budynku.

Pruszyński – lekkie i trwałe pokrycia dachowe

Firma jest liderem produkcji pokryć dachowych w Polsce. Rozumie, jak poważnym problemem jest wymiana dachów z eternitu. Pomaga klientom otrzymać dofinansowanie — doradza podczas wypełniania wniosków.

Ułatwia dotarcie do odpowiednich konkursów i zapewnia kompleksowe wsparcie w doborze optymalnego rozwiązania po demontażu dachu. Skontaktuj się, by dowiedzieć się więcej.


Źródło i zdjęcia: Blachy Pruszyński

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT