Dach płaski – wentylowany czy niewentylowany?

Dachy płaskie, w zależności od ich budowy, można klasyfikować na wentylowane oraz niewentylowane. Jakie są zalety obu typów konstrukcji stopodachów?

Dach płaski – wentylowany czy niewentylowany?

Stropodach wentylowany o konstrukcji drewnianej

To najpopularniejsze rozwiązanie, przypominające nieco dach skośny o bardzo małym spadku. Elementem nośnym jest strop nad najwyższą kondygnacją. Na nim opiera się konstrukcja dachu, która wykonana jest najczęściej z drewna (wiązary bądź prefabrykowane kratownice), ewentualnie z metalowych kształtowników.

Stanowi ona oparcie dla warstwy spadkowej, utworzonej z materiałów drewnopochodnych, np. płyt OSB, sklejki. Na niej umieszcza się szczelne pokrycie dachowe, przeważnie papę bitumiczną układaną wielowarstwowo.

Nazwa tej konstrukcji bierze się stąd, że pomiędzy stropem a pokryciem znajduje się pustka, umożliwiająca odprowadzenie (wentylowanie) gromadzącej się tam wilgoci. Niezbędne do tego są otwory wentylacyjne w ściankach kolankowych (należy je zabezpieczyć siatką, aby do środka nie dostały się ptaki).

Wentylowanie dachu potrzebne jest po to, aby wilgoć nie uszkodziła pokrycia i ocieplenia - wełny mineralnej lub styropianu - które układa się na paroizolacji na stropie. Uwaga! Jeżeli do zaizolowania posłuży wełna, warto rozłożyć na niej paroprzepuszczalną folię wstępnego krycia.

Uchroni ona ocieplenie przed ściekającą wodą, która może się pojawić w wyniku powstania nieszczelności w pokryciu dachowym.

Przykład konstrukcji drewnianej stropodachu wentylowanego na wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Stropodach niewentylowany

W takiej konstrukcji nie ma wiązarów i pustki - wszystkie warstwy ściśle do siebie przylegają. W najpopularniejszym wariancie - dachu płaskim tradycyjnym - na stropie wylewa się warstwę spadkową z betonu, na niej układa paroizolację, a następnie ocieplenie z wełny mineralnej, polistyrenu ekstrudowanego, pianki poliuretanowej lub z płyt z twardych odmian styropianu.

Ostatnia warstwa to pokrycie dachowe, zazwyczaj papa układana wielowarstwowo. Dachy płaskie niewentylowane wykonuje się również w odwróconym układzie warstw.

W tym wariancie konstrukcja nośna dachu z ukształtowanym spadkiem pokryta jest izolacją przeciwwodną (zazwyczaj są to dwie warstwy papy termozgrzewalnej), a dopiero na niej umieszcza się ocieplenie z polistyrenu ekstrudowanego XPS lub z płyt styropianowych odmiany hydro.

Wykończenie stanowi warstwa dociskowa - usypany na geowłókninie żwir lub betonowe płyty. Na takim dachu można też założyć ogród. Ostatnią warstwę stanowi wówczas żyzna ziemia.


źródło i zdjęcia: Grupa Burkietowicz

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT