Ognisko w ogrodzie: przyjemność czy kara? Sprawdź, co mówi prawo

Czy dozwolone jest rozpalanie ogniska we własnym ogrodzie, na terenie posesji czy na działce? Czy spalanie liści i gałęzi w ogródku jest dozwolone? Jak to wygląda w przypadku palenia ogniska? Jakie konsekwencje niesie za sobą palenie ogniska i jak wysoki może być mandat?

Ognisko w ogrodzie: przyjemność czy kara? Sprawdź, co mówi prawo

W trakcie wiosennych porządków w ogrodzie pojawiają się różnorodne odpady, takie jak przycięte gałęzie czy resztki roślinne.

Rodzi się pytanie, co z nimi zrobić. Czy można je po prostu spalić w ognisku? Zanim jednak rozpalisz ogień w swoim ogrodzie lub na działce, warto zapoznać się z poniższymi informacjami.

Czy wolno rozpalać ognisko na własnej posesji?

Organizowanie ogniska na własnej posesji nie jest zakazane, pod warunkiem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Istnieją jednak ograniczenia, takie jak:

  • Zakaz rozpalania ognia w miejscach, gdzie może dojść do zapalenia się materiałów palnych,
  • Ograniczenie odległości od granicy działki sąsiedniej do minimum 4 metrów,
  • Wymóg zachowania odległości co najmniej 10 metrów od miejsca omłotów i palnych płodów rolnych,
  • Konieczność utrzymania odległości przynajmniej 100 metrów od granicy lasu.

Ponadto należy unikać nadmiernego dymienia, aby nie narazić się na skargi sąsiadów, którzy mogą dochodzić swoich praw przed sądem.

Czy spalanie liści jest legalne?

Chociaż spalenie suchych liści może wydawać się dobrym pomysłem, samodzielne ich palenie liści na własnej działce jest zabronione. Reguluje to art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach, który zezwala na spalanie pozostałości roślinnych tylko poza instalacjami przeznaczonymi do tego celu, jeśli nie są one objęte obowiązkiem selektywnej zbiórki.

Jesteśmy zobowiązani do segregacji odpadów i ich odpowiedniego oddawania. Samodzielne spalanie odpadów roślinnych jest zabronione, ponieważ gminy organizują ich odbiór w okresach wegetacyjnych.

W ogrodach działkowych również obowiązuje zakaz spalania liści. Regulamin Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w § 68, pkt. 5 jasno zakazuje spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych na terenie ROD.

Wysokość mandatu za palenie ogniska

Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących palenia ogniska można otrzymać mandat w wysokości do 500 zł, zgodnie z kodeksem wykroczeń, który przewiduje karę za zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych.

Opracowanie: BudownictwoB2B.pl

Fot. otwierająca: Adobe Stock

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT