Wycinka drzew bez zezwolenia: co wolno w 2024 roku?

Zanim przystąpisz do wycinki drzewa na swoim terenie, musisz pamiętać o konieczności zgłoszenia tego faktu do odpowiedniego urzędu, chociaż nie zawsze wymagane jest oficjalne zezwolenie. Jakie drzewa mogą być usuwane bez zezwolenia w 2024 roku i w jakich terminach jest to dozwolone?

Wycinka drzew bez zezwolenia: co wolno w 2024 roku?

Które gatunki drzew można usunąć bez zezwolenia?

Bez zezwolenia w 2024 roku można usunąć:

  • Topole, wierzby, klon jesionolistny i klon srebrzysty, jeśli obwód ich pnia na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza 80 cm.
  • Kasztanowce zwyczajne, robinie akacjowe i platany klonolistne, gdy obwód pnia nie przekracza 65 cm.
  • Dla pozostałych gatunków drzew, obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią nie może przekraczać 50 cm.

Możliwe jest także usuwanie, bez potrzeby uzyskiwania pozwolenia, drzew i krzewów z gatunków obcych, takich jak bożodrzew gruczołowaty, pod warunkiem, że nie znajdują się one na terenach zielonych otwartych dla publiczności ani na obszarach wpisanych do rejestru zabytków.

Lista takich gatunków zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9 września 2011 roku.

Dodatkowo, bez pozwolenia możesz usunąć:

  • Drzewa lub krzewy, których usunięcie ma na celu przekształcenie nieużytków w grunty rolne.
  • Drzewa lub krzewy rosnące na plantacjach lub w lasach, zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku.
  • Drzewa lub krzewy owocowe, z wyjątkiem tych rosnących na obszarach wpisanych do rejestru zabytków lub na terenach zielonych.
  • Krzewy na obszarach o charakterze ozdobnym, zaplanowane pod kątem kompozycji i doboru gatunków.
  • Drzewa lub krzewy, które zostały złamane lub przewrócone.

Okres, w którym dozwolone jest wycinanie drzew na własnej nieruchomości, to od 15 października do końca lutego, ze względu na okres lęgowy ptaków trwający od 1 marca do 15 października.

Wycinka drzewa lub krzewu w okresie lęgowym jest dozwolona tylko wtedy, gdy nie narusza ochrony gatunków ptaków.

W jaki sposób złożyć wniosek o wycinkę drzewa?

Urząd gminy jest zobowiązany do przyjmowania wniosków o pozwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu drogą elektroniczną, przy czym obowiązuje ujednolicony wzór wniosku obowiązujący na terenie całego kraju.

Informacje o sposobie składania takiego wniosku są dostępne w odpowiednich przepisach i na stronach urzędów.

Opracowanie: BudownictwoB2B.pl

Fot. otwierająca: Pixabay

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT