System Schöck Tronsole® do tłumienia dźwięków uderzeniowych na klatkach schodowych

W nowoczesnym budownictwie dążymy do optymalizacji procesu budowlanego zatem poszukuje się rozwiązań, które pozwolą na bezpieczny, szybki i prosty montaż elementów prefabrykowanych. Połączenia prefabrykatów muszą zapewnić odpowiednią nośność oraz - w przypadku elementów klatki schodowej - dodatkowo tłumić dźwięki uderzeniowe powodowane przez użytkowników budynku.

System Schöck Tronsole® do tłumienia dźwięków uderzeniowych na klatkach schodowych

Projektanci powinni zwrócić uwagę na hałas generowany na klatkach schodowych, ponieważ jest on częstym źródłem dyskomfortu użytkowników lokali mieszkalnych. Pomijanie problemu izolacyjności akustycznej często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, co może skutkować koniecznością wykonania trudnych i kosztownych napraw. Dlatego tak ważne jest świadome projektowanie oraz budowanie z uwzględnieniem wymogów izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych.

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej są uregulowane w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w normie PN-B-02151-3:2015-10 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach”. Norma ta określa dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych, jaki może przedostać się do chronionego pomieszczenia. Przykładowo dla budynków wielorodzinnych i hoteli dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych przenikający do pomieszczeń chronionych z pomieszczeń komunikacji ogólnej (korytarzy, holi, podestów) nie może przekroczyć wartości L'nw.

System Schöck Tronsole® przeznaczony jest do tłumienia dźwięków uderzeniowych na klatkach schodowych. Został zaprojektowany i wykonany w oparciu o testy przeprowadzone zgodnie z zapisami normy DIN 7396, wszystkie elementy systemu posiadają krajową ocenę techniczną ITB i spełniają wymagania normowe wg PN-B-02151-3:2015-10 oraz Warunki Techniczne (§ 326 ust.3). Paleta produktowa systemu Tronsole® pozwala na wykonanie prawidłowej izolacji od dźwięków uderzeniowych na każdych schodach, zarówno monolitycznych, jak i na prefabrykowanych.

W przypadku schodów prefabrykowanych dzięki systemowi Schöck Tronsole® możliwe jest zamontowanie kompletnej klatki schodowej w już wykonanych ścianach konstrukcyjnych. Ściany klatki schodowej mogą być wykonane w sposób ciągły bez żadnych przerw, bez konieczności brania pod uwagę spoczników w tej fazie budowy. Należy tylko pamiętać o pozostawieniu w ścianach otworów montażowych dla osadzenia elementów nośnych spoczników. Do tego rodzaju połączenia dedykowana jest Tronsole® typu P, która przenosi obciążenia max 65kN.

Wykorzystując wykonane otwory w ścianach, montuje się prefabrykowany spocznik. Po opuszczeniu spocznika do projektowanego poziomu element nośny, Tronsole® typu P, blokowany jest w otworach montażowych. Po rektyfikacji oraz stabilizacji spocznika można przystąpić do montażu biegów schodowych, a betonowanie otworów montażowych można wykonać po zmontowaniu elementów całej klatki schodowej. Prefabrykowane biegi schodowe opierane są z jednej strony na spocznikach pośrednich, a z drugiej strony na spocznikach lub stropach z wykorzystaniem Schöck Tronsole® typu F. W celu prawidłowego oparcia biegu schodowego na spoczniku należy zapewnić odpowiednią geometrię połączenia.

Maksymalne obciążenie poprzeczne dla Tronsole® typu F V2 to 61 kN/m. Należy również pamiętać o zastosowaniu kompletnego systemu Schöck Tronsole®. Elementem uzupełniającym jest Schöck Tronsole® typu L, służąca do wykonywania szczelin bez mostków akustycznych pomiędzy biegiem schodów/spocznikiem i ścianami klatki schodowej (Rys. 1).

Rys. 1 Klatka schodowa prefabrykowana z zastosowaniem Schöck Tronsole® typu P, F oraz L.

Zaletą zastosowania rozwiązań Schöck Tronsole® jest możliwość wykonania prefabrykowanej klatki schodowej z betonu architektonicznego. Beton architektoniczny jest niezwykle ważnym materiałem w nowoczesnej architekturze, ponieważ może być stosowany, przetwarzany i formowany na wiele sposobów. Jego wykorzystanie w klatkach schodowych budynków mieszkalnych i biurowych wynika przede wszystkim z walorów dekoracyjnych. W celu uzyskania dobrej jakości późniejszego wykończenia eksponowanych płaszczyzn należy unikać spoin lub zmian na powierzchni betonu architektonicznego. Jednorodna, gładka faktura jest warunkiem koniecznym, gdy chcemy mieć wysokiej jakości powierzchnię elementów betonowych. W związku z tym przenoszące obciążenia elementy ścienne Tronsole® typu P są montowane w taki sposób, by na koniec zakrywały je całkowicie boki spoczników. Dzięki temu rozwiązaniu odsłonięta betonowa powierzchnia klatki schodowej zachowuje pożądaną jednorodność. Po zamontowaniu spoczników całość połączenia przestaje być widoczna.

Schöck Tronsole® typu P umożliwia także zamontowanie spoczników klatki schodowej z pustką powietrzną przy ścianach konstrukcyjnych (Rys. 2). Maksymalna szerokość szczeliny to 50 mm. W tym przypadku stosowanie Schöck Tronsole® typu L jest zbędne.

Rys. 2 Klatka schodowa prefabrykowana ze szczeliną powietrzną z zastosowaniem Schöck Tronsole® typu P.

Źródło i zdjęcia: Schöck

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT