Ochrona przed wodą wokół domu

Obszar na styku ścian domu z otaczającym je terenem wymaga specjalnego wykończenia zapewniającego wystarczającą ochronę przed oddziaływaniem warunkami atmosferycznymi i umożliwiające bezproblemowe użytkowanie. Warunki takie zapewni opaska na gruncie, ograniczająca wnikaniu wody opadowej do fundamentów, a część cokołowa ścian będzie dobrze zabezpieczona przed długotrwałym zawilgoceniem. Estetycznie wykończony cokół i dostosowana pod względem wzorniczym opaska korzystnie wpłyną też na wygląd całego domu.

Ochrona przed wodą wokół domu

Ochrona ścian przyziemia na etapie fundamentowania

Sposób ochrony ścian podziemia przed wilgocią i wodą gruntową trzeba dostosować do warunków terenowych jak i formy posadowienia budynku.

Hydroizolacja fundamentu w domu bez piwnicy

W domach bez piwnicy hydroizolacja na ścianach fundamentowych pełni rolę ochrony przed ich nasiąkaniem, gdyż zabsorbowana woda może szkodliwie wpływać na trwałość konstrukcji narażonej na cykliczne zamarzanie i rozmrażanie, a także zabezpiecza przed korozyjnym oddziaływaniem związków chemicznych zawartych w wilgotnym gruncie.

Produkty do izolacji przeciwwodnej typu lekkiego, średniego i ciężkiego. fot. Ultrament
Produkty do izolacji przeciwwodnej typu lekkiego, średniego i ciężkiego. fot. Ultrament

Standardowo hydroizolacja ścian przyziemia wykonywana jest w postaci powłoki z emulsji asfaltowo-kauczukową nakładanej w dwóch warstwach (gruntującej i ochronnej). Skuteczność zabezpieczenia zleżeć będzie od właściwego przygotowania podłoża, które powinno być równe, bez ubytków i pozbawione resztek ziemi czy luźnych odprysków.

Gdy dom jest podpiwniczony

W domach podpiwniczonych trzeba zapewnić ochronę przed wnikaniem wody i wilgoci do podziemnej części, a dobór hydroizolacji zależy od warunków gruntowych. Na etapie fundamentowania konieczne będzie ułożenie izolacji poziomej na ławach fundamentowych oraz drugiej, na ścianach piwnicznych powyżej poziomu gruntu jako hydroizolacje typu lekkiego (np. na gruntach suchych, piaszczystych), średniego - gdy nie ma naporu wody gruntowej - bądź ciężkiego na gruntach podmokłych. Materiały wykorzystywane do hydroizolacji to emulsje i lepiki bitumiczne, powłoki KMB, papy, folie.

Jeśli warunki tego wymagają to na zewnątrz wykonujemy również drenaż opaskowy. Jego ułożenie jest uzasadnione wyłącznie w przypadku domów podpiwniczonych, a utworzony dzięki temu lej depresyjny wokół budynku zwiększając skuteczność izolacji przeciwwodnych, likwidując np. napór hydrostatyczny wody gruntowej.

Prawidłowo wykonany drenaż

Prawidłowo wykonany drenaż powinien być układany poniżej izolacji poziomej ław fundamentowych na obwodzie całego budynku. Wokół drenów umieszcza się warstwę filtracyjną z drobnego żwiru, przy czym przed jego ułożeniem należy na dnie wykopu umieścić geowłókninę chroniącą przed wnikaniem drobnych cząstek gruntu. Drenaż opaskowy powinien umożliwiać odprowadzenie wody spływającej po ścianie podpiwniczenia i taką role spełnia folia tłoczona (kubełkowa) ułożona na izolacji przeciwwodnej.

W narożach domu umieszczane są studzienki rewizyjne, które pełnią jednocześnie rolę osadników piasku. Odprowadzenie wody następuje samoczynnie do studni chłonnej, rowu, kanalizacji lub za pośrednictwem pompy, gdy poziom drenażu znajduje się poniżej miejsca odprowadzenia.

Odprowadzenie i zagospodarowanie deszczówki

Zależnie od warunków lokalnych możemy rozsączyć ją na powierzchni działki bądź skierować do studni chłonnej albo kanalizacji deszczowej. Przy powierzchniowym odprowadzeniu deszczówki pod wylotem z rury spustowej tworzymy utwardzone korytko, którym woda swobodnie spłynie na nieutwardzoną część terenu. Do budowy odpływu możemy wykorzystać gotowe korytka betonowe lub ukształtować je z elementów brukowych np. kostki bądź kamienia.

Zbiornik do zebrania i wykorzystania deszczówki, fot. MPI S.C.
Zbiornik do zebrania i wykorzystania deszczówki, fot. MPI S.C.

Długość odprowadzenia powinna sięgać poza szerokość opaski, a w przypadku spływu np. na utwardzony kostką podjazd, korytko formujemy również w nawierzchni. Na końcu korytka, gdzie woda spływa do gruntu zaleca się wypełnienie tego miejsca żwirem dzięki czemu nie będzie następowało wypłukiwanie ziemi przez strumień wody i tworzenie się wgłębienia.

 

Przy odprowadzeniu deszczówki do studni chłonnej bądź kanalizacji deszczowej rurę spustową z orynnowania wprowadzamy do osadzonej w opasce wpustu.. Przy montowaniu wpustu trzeba zwrócić uwagę na takie jego ustawienie aby w razie zatkania woda mogła swobodnie wypływać przez otwór w pokrywie nie doprowadzając do zalewania ściany.

Jeśli dom znajduje się na działce zadrzewionej, warto na rurze spustowej zamontować klapę odpływową, która umożliwia kierowanie spływającej wody na zewnątrz, a nie do podziemnych rur odprowadzającym. Dzięki klapie łatwiej będzie oczyścić rury spustowe z liści, a w razie potrzeby deszczówką będziemy mogli napełnić podstawiony zbiornik.

Opaska wokół domu

Pas gruntu wokół ścian zewnętrznych budynku wymaga utworzenia tzw. opaski, która nie tylko pełni funkcje estetycznego wykończenia, ale zabezpiecza dolne partie domu przed zachlapaniem rozmywaną w czasie opadów ziemią i osłania warstwy termo - i wodochronne muru przed uszkodzeniem. Nie można jej jednak utworzyć w postaci jednolitej betonowej wylewki, gdyż takie rozwiązanie utrudnia wysychanie gruntu przy ścianie fundamentowej i w krótkim czasie popęka na skutek wysadzin mrozowych czy też osiadania gruntu. Dobór materiałów i sposób wykonania opaski dostosowujemy do wymaganej estetyki otoczenia, sposobu zagospodarowania przylegającej powierzchni działki, a także rodzaju gruntu.

Opaska z kruszywa mineralnego

Najłatwiejsze będzie wykonanie opaski z kruszywa mineralnego (żwiru, tłucznia kamiennego, otoczaków) o grubości warstwy 10-15 cm. W specjalistycznych składach materiałów kamieniarskich znajdziemy bogaty asortyment kruszyw o różnym uziarnieniu i barwie, co pozwoli na dobranie kolorystyki pasującej do elewacji budynku. Wykonanie opaski polega na korytowaniu (wykopania rowka) na zaplanowaną szerokość i głębokość przewidzianą do wypełnienia kruszywem oraz osadzeniu krawężników, które zabezpieczą przed przemieszczaniem się materiału poza wytyczoną opaskę. Na dnie koryta warto ułożyć geowłókninę, która zapobiegnie mieszaniu się z ziemią i ograniczy możliwość korzenienia chwastów. Po wypełnieniu koryta kruszywem wystarczy je udeptać i wyrównać, a po pewnym czasie - gdy samoczynnie osiądzie - uzupełnić ewentualnie grubość warstwy.

Opaska z materiałów brukowych

Opaskę można również ułożyć z materiałów brukowych - kostki betonowej, kamiennej lub tzw. kocich łbów. Na takie rozwiązanie możemy się zdecydować, gdy wykop wokół domu został zasypany gruntem warstwowo dobrze zagęszczonym, co zmniejsza ryzyko pofalowania brukowej opaski. Przed ułożeniem nawierzchni grunt przygotowujemy w podobny sposób jak pod opaskę z kruszywa (korytowanie, krawężniki), a głębokość wykopu powinna uwzględniać 10 cm grubości podsypki piaskowej i oraz elementów nawierzchniowych.

Opaska wokół domu z kostki brukowej, fot. budownictwob2b.pl
Opaska wokół domu z kostki brukowej, fot. budownictwob2b.pl

Ponieważ opaska nie będzie praktycznie obciążana w czasie użytkowania nie ma potrzeby intensywnego zagęszczania podsypki piaskowej, zwłaszcza, że na skutek użycia wibratora może dojść do uszkodzenia warstwy ocieplenia ścian fundamentowych. W praktyce wystarczy dobre nawilżenie podsypki i jej wyrównanie, a po ułożeniu kostki delikatne zawibrowanie powierzchniowe. Wzdłuż ścian należy zachować ok. 1 cm odstęp dylatacyjny, wypełniony później piaskiem.

Płyty ażurowe

W pasie wokół domu można również położyć ażurowe płyty betonowe, a w ich otworach zasiać trawę lub posadzić drobne rośliny płożące. Pod płytami trzeba wtedy ułożyć warstwę geowłókniny, aby zapobiec przenikaniu urodzajnej gleby (nasypanej w otwory płyt) do podłoża, a jednocześnie nie utrudnić podsiąkania wody z głębszych warstw i odprowadzania jej ku powierzchni.

Ekskluzywna opaska z drewna egzotycznego, kompozytu drewna metalowych elementów kratowych

Ekskluzywną formą opaski będzie wykonanie jej z użyciem egzotycznych gatunków drewna w postaci listew lub desek, a także w profili ze stali nierdzewnej. Na takie wykończenie możemy zdecydować się na eksponowanych odcinkach opaski np. przy wejściu do domu czy przy tarasie i wymaga wykonania rusztu podpierającego pokrycie mocowanego do muru i filarków.

Taras i opaska wokół domu wykonane z Kompozytu Drewna, fot. EkoTeak
Taras i opaska wokół domu wykonane z Kompozytu Drewna, fot. EkoTeak

Podłoże należy przygotować jak pod opaskę żwirową, przy czym elementy drewniane nie mogą stykać się z gruntem a deskowanie układa się ażurowo pozostawiając szczeliny umożliwiające wentylacje i odparowanie wilgoci. W podobny sposób można też zamontować poszycie z kompozytowych desek tarasowych czy metalowych elementów kratowych.

autor: Cezary Jankowski

opracowanie: Aleksander Rembisz

zdjęcia: forum.budujemydom.pl (Monika Kuśnierowicz), budownictwob2b.pl, budujemydom.pl (artykuł dla MPI S.C.), EkoTeak Kompozyt Drewna, Ultrament

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE