Deklaracja Środowiskowa dla produktów z wełny mineralnej URSA

Firma URSA Polska otrzymała Deklarację Środowiskową typ III "zgodne z EN 15804" dla wszystkich wyrobów z wełny mineralnej produkowanych w Zakładzie w Dąbrowie Górniczej.

Deklaracja Środowiskowa dla produktów z wełny mineralnej URSA

Aktualnie Deklaracje Środowiskowe typu III wydawane na postawie PN-EN 15804:2014 stanowią jedyne źródło usystematyzowanej i porównywalnej wiedzy na temat oddziaływania produktu na środowisko oraz budynek w czasie całego jego życia na bazie europejskiego prawa i norm.

Obejmują całościową analizę, a nie tylko wybrany przez producenta aspekt. Nie ma aktualnie innego ogólnie dostępnego i ogólnie przyjętego systemu, który pozwala na realne i mierzalne określanie wpływu wyrobu na środowisko.

Posługiwanie się Deklaracjami Środowiskowymi to przejaw odpowiedzialnej polityki producentów w odniesieniu do środowiska naturalnego, w czasie całego cyku życia oferowanych przez nich wyrobów. Deklaracje będą już wkrótce częścią ogólnego systemu deklarowania parametrów wyrobów w zdecydowanie szerszym niż do tej pory zakresie z uwzględnieniem wpływu na środowisko.

Źródło i zdjęcie: Ursa Polska

 

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE