Projekt i realizacja budynków proekologicznych

Każda inwestycja budowlana wymaga strategii, ale w budownictwie zrównoważonym jest to szczególnie ważne. Wszystkie etapy procesu budowy proekologicznych budynków muszą być przemyślane, skoordynowane i odpowiednio nadzorowane.

Projekt i realizacja budynków proekologicznych

Architektura proekologiczna kojarzy się w powszechnym odczuciu z glinianymi domkami lub mieszkaniami skrytymi pod warstwami ziemi i trawy. Wciąż jeszcze mało kto ma świadomość, że współczesne biurowce, centra handlowe oraz osiedla mieszkalne budowane są z dużą dbałością o środowisko, często zgodnie z wymaganiami wyśrubowanych norm ekologicznych. Wpisując się tym samym w coraz bardziej popularny nurt budownictwa zrównoważonego.

Mariaż nowoczesności z ekologią daje efekty w postaci energooszczędnych, przyjaznych środowisku i użytkownikom budynków. Aby sprawnie spełniały one swoją funkcję, a inwestycje przynosiły zadowalającą stopę zwrotu, cały proces inwestycyjno-budowlany musi być przemyślany i konsekwentnie realizowany. Od samego początku

Wszystko zaczyna się od wybrania lokalizacji

Ważnym kryterium przy wyborze lokalizacji jest bliskość środków transportu publicznego. Wierzymy, że w przyszłości transport publiczny będzie odgrywał dominującą rolę i dlatego szybki dojazd do lotniska, autostrad oraz dogodny dostęp do środków komunikacji publicznej i kolei miejskiej jest dla nas pierwszoplanowy przy wyborze lokalizacji, mówi Roger Andersson, Dyrektor Zarządzający SwedeCenter, firmy specjalizującej się w zielonych inwestycjach komercyjnych.

Przygotowanie projektu budynku proekologicznego

Kolejny krok to przygotowanie projektu biorącego pod uwagę zastane relacje przestrzenne. Forma budynku musi dobrze wpisywać się w otoczenie, być atrakcyjna wizualnie i musi pomieścić potrzebne funkcje w sposób zaplanowany i logiczny, tak aby przestrzeń była wygodna w użytkowaniu. Budynek proekologiczny jest energooszczędny, a jeszcze lepiej pasywny. A tu wszystko ma znaczenie: kształt bryły budynku, przekroje przegród, ilość i usytuowanie otworów okiennych i przeszkleń, rodzaj materiałów izolacyjnych, efektywność instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, systemy odzyskiwania ciepła.

Projekt przygotowuje interdyscyplinarny zespół składający się z architektów, konstruktorów i specjalistów od instalacji. Jakie warunki musi spełnić projekt, aby był zaakceptowany do realizacji? SwedeCenter zrealizował już wiele takich projektów, przygotowanych przez renomowane pracownie architektoniczne.

Po pierwsze projekt musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania i spełniać określone warunki zabudowy. Standardowo sprawdzamy wszelkie możliwe uwarunkowania, szacujemy koszty i rozważamy możliwości zagospodarowania terenu tak, aby zaproponować najlepsze funkcje dla danego miejsca. Po drugie, projekt musi spełniać założone przez nas standardy określonego poziomu certyfikacji LEED, mówi przedstawiciel firmy.

Realizacja projektu budynku proekologicznego

W pierwszym etapie realizacji projektu ważne jest odpowiednie przygotowanie placu budowy: zabezpieczenie istniejącej zieleni, wyznaczenie przestrzeni socjalnej dla pracowników i odpowiednio chronionych miejsc na materiały budowlane i składowanie odpadów. Prawo nakazuje ich segregację, należy więc zadbać, by do ziemi nie przenikały chemikalia wypłukiwane przez deszcz.

Podczas tego rodzaju inwestycji powstają odpady szkodliwe dla środowiska, które w szczególny sposób trzeba utylizować np.: pozostałości chemikaliów, opakowania po nich, opakowania ciśnieniowe. Uciążliwe dla środowiska są również wszelkie pozostałości z tworzyw sztucznych, mówi Marcin Jurasz, dyrektor do spraw rozwoju Działu Odpadów Specjalnych REMONDIS Sp. z o.o. z Warszawy. Wyprodukowane na placu budowy odpady są unieszkodliwiane zgodnie z przepisami i zasadami ochrony środowiska. Chemikalia, w zależności od składu, są zobojętniane w oczyszczalniach ścieków lub przekształcane termicznie.

Firma dostarcza specjalistyczne pojemniki, w których gromadzi się są poszczególne frakcje odpadów. Dzięki temu niwelowany jest ich niekorzystny wpływ na otoczenie.
Generalny wykonawca musi przygotować się odpowiednio do rozpoczęcia robót budowlanych nie tylko nakreślając plan zagospodarowania placu budowy i jej zaplecza, ale także podpisując umowy z podwykonawcami. Ci muszą - pod dyktando przyjętego harmonogramu prac - umiejętnie stosować narzucone projektem rozwiązania konstrukcyjne i materiały budowlane.

Tempo realizacji jest podobne do normalnej inwestycji. Jednak wykonanie budynku proekologicznego wymaga z pewnością większej mobilizacji zespołu czy to projektowego czy wykonawczego. Najważniejsze jest, aby od samego początku brane były pod uwagę rozwiązania proekologiczne, i aby pozostałe elementy projektu były do tego dostosowane. Ewentualne późniejsze zmiany koncepcji, mogą się wiązać z koniecznością przeprojektowania, co oczywiście wydłuża proces realizacji projektu, podkreśla Jakub KOMALA, inżynier ds. BREEAM w firmie Karmar.

Ekologiczne rowiązania

Gdy budynek stoi i jest oddany do użytku nie kończy się myślenie o ekologii. Energooszczędne źródła światła oparte na technologii LED, oszczędzająca wodę armatura sanitarna, i tym podobne rozwiązania, ograniczają zużycie energii i wody, co przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku. Ważne jest też segregowanie śmieci - zużytych baterii, flamastrów, urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Bo w budynku proekologicznym także utylizowanie nieczystości bytowych odbywa w sposób ograniczający ingerencję w środowisko.

Każda inwestycja budowlana wymaga strategii, ale w budownictwie zrównoważonym jest to szczególnie ważne. Wszystkie etapy procesu budowlanego muszą być przemyślane, skoordynowane i odpowiednio nadzorowane. Konferencja Future4Build, jako platforma biznesowa skupiająca w jednym miejscu wszystkich jego uczestników, ma za cel przybliżenie niezbędnych zagadnień związanych z tym tematem.

źródło i zdjęcie: Future4Build

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT