Grupa VELUX przystąpiła do Karty Różnorodności

Podczas VI Ogólnopolskich Dni Różnorodności, 23 maja 2019 r., Grupa VELUX podpisała deklarację o przystąpieniu do Karty Różnorodności. Potwierdziła tym samym, jak duże znaczenie w strategii firmy ma przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i otwartość na różnorodność.

Grupa VELUX przystąpiła do Karty Różnorodności

Promotorem i opiekunem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To organizacja pozarządowa działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju. Deklarację o przystąpieniu Grupy VELUX do Karty Różnorodności w imieniu firmy podpisała Anna Dudzińska, dyrektor personalna w firmie VELUX w obecności Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

-Przystąpienie Grupy VELUX do projektu Karty Różnorodności w Polsce, jest naturalną konsekwencją naszej polityki wynikającej z koncepcji bycia firmą modelową, czyli firmą opartą na szacunku do drugiego człowieka oraz równym traktowaniu i stwarzaniu jak najlepszych możliwości pracy i rozwoju dla wszystkich pracowników oraz naszych kontrahentów. Podpisanie Karty to również zobowiązanie do ciągłego doskonalenia polityki różnorodności w Grupie VELUX oraz promocji idei różnorodności w ramach naszej organizacji oraz poza nią – mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Firma VELUX już od wielu lat prowadzi działania związane z zarządzaniem różnorodnością. W Grupie, która posiada 3 fabryki i biuro handlowe, dużą wagę przywiązuje się do równości płci i przejrzystej polityki kadrowo-płacowej. Nie różnicy w płacach ze względu na płeć.

W fabrykach zaś istnieje tzw. matryca umiejętności dostępna dla wszystkich pracowników - w ten sposób wiadomo jest, jakie kto posiada umiejętności, jakie zadania może wykonywać i na jakich stanowiskach pracować oraz za co jest wynagradzany.

Ważna jest także aktywizacja kobiet, które stanowią ponad 40 proc. zatrudnionych osób w zakładach produkcyjnych, jak i 40 proc. w kadrze managerskiej. Firma prowadzi szereg działań i inwestycji zmierzających do poprawy ergonomii pracy, tak aby dostosować miejsca pracy dla różnych osób, możliwości fizycznych czy zdrowotnych. Grupa Velux przywiązuje także dużą wagę do polityki prorodzinnej, work-life-balance oraz do wychodzenia naprzeciw osobom niepełnosprawnym.

- Polityka zarządzania różnorodnością to bardzo ważny element strategii naszej firmy, w tym działu HR. Dostrzegamy zmieniającą się rzeczywistość i wychodzimy jej naprzeciw. Traktujemy różnorodność jako wartość, która wpływa na rozwój naszego przedsiębiorstwa, jak również wzmacnia naszą konkurencyjność na rynku pracy. Nie ma u nas miejsca na dyskryminację czy brak tolerancji. Staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do pracy dla każdego pracownika i chcemy tę politykę dalej rozwijać – mówi Anna Dudzińska, dyrektor personalna w firmie VELUX.

W 2016 roku Grupa przystąpiła do grona firm wspierających odpowiedzialny biznes w Polsce i jako jedyna z branży stolarki została członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacji działającej na rzecz promocji i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG).

Firmy będące sygnatariuszem Karty Różnorodności wspierają tak ważne cele, jak:

  • wzrost gospodarczy i godna praca;
  • innowacyjność, przemysł,
  • infrastruktura;
  • mniej nierówności;
  • równość płci.

- Podpisując Kartę Różnorodności Grupa VELUX w Polsce dołączyła do grona ponad 250 pracodawców, którzy zobowiązali się do podejmowania działań mających na celu tworzenie włączających i otwartych miejsc pracy oraz promowania wartości różnorodności wśród wszystkich interesariuszy firmy. Od 2016 roku Grupa Velux współpracuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Programu Partnerstwa, wspierając tym samym szerzenie idei CSR w Polsce. Podpisanie Karty Różnorodności to kolejny krok w rozwoju firmy i zaznaczanie istotności tego tematu w organizacji - Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w różnych krajach Unii Europejskiej. Projekt został zainaugurowany w Polsce w 2012 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, opiekuna projektu.

Ideą forum jest wspieranie zarządzania różnorodnością i przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. W gronie sygnatariuszy są zarówno duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, a także urzędy miasta oraz jednostki samorządu terytorialnego czy też instytucje publiczne.

Źródło i zdjęcia: VELUX Polska Sp. z o.o.

 

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE