Ciśnieniowy, higrosterowany czy dwusystemowy - jaki nawiewnik wybrać?

Biorąc pod uwagę wielkości fizyczne, które odpowiadają za sterowanie urządzeniem, nawiewniki powietrza możemy podzielić na ciśnieniowe, higrosterowane i dwusystemowe.

Ciśnieniowy, higrosterowany czy dwusystemowy - jaki nawiewnik wybrać?

Ciśnieniowy, higrosterowany czy dwusystemowy

W przypadku nawiewnika ciśnieniowego wielkością sterującą jest różnica ciśnień po dwóch stronach przegrody. W systemach wentylacji grawitacyjnej różnica ciśnień jest zależna od wysokości kanału wentylacyjnego, temperatury powietrza na zewnątrz oraz prędkości wiatru.

W systemach wentylacji mechanicznej wywiewnej jest to kwestia wydajności wentylatora oraz jego odległości od wentylowanego pomieszczenia.

Elementem sterującym w nawiewniku ciśnieniowym jest aerodynamiczny płat aluminiowy lub membrana z wysokiej jakości EPDM, które regulują wielkość przepływu.

W przypadku nawiewnika higrosterowanego wielkością sterującą jest wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczenia. Mechanizm regulatora jest oparty na higrometrze - niewielkim, precyzyjnym urządzeniu, które mierzy wilgotność względną w pomieszczeniu i bezpośrednio steruje przepływem powietrza, dostosowując wydajność wentylacji do poziomu wilgotności.

Nawiewnik dwusystemowy łączy te dwie cechy. Jest sterowany zarówno różnicą ciśnień, jak i wilgotnością powietrza. Zanim kontrolowany strumień powietrza trafi do pomieszczenia, najpierw przedostaje się przez czerpnię sterowaną różnicą ciśnień, a następnie przez regulator higrosterowany.

Wszystkie nawiewniki Brevis: ciśnieniowe, higrosterowane i dwusytemowe posiadają możliwość ręcznego sterowania wielkością strumienia powietrza.

Źródło i zdjęcie: Brevis

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE