Innowacyjne pozyskiwanie tereftalanu 

Opracowana przez firmę Boryszew nowa metoda otrzymywania tereftalanu bis(2-etyloheksylu), pozwoliła na poszerzenie oferty o produkty wykorzystywane m.in. do produkcji zabawek i innych wyrobów otrzymywanych na bazie PVC.

Innowacyjne pozyskiwanie tereftalanu 

Patent na nową metodę otrzymywania tereftalanu 

Odpowiedzią na wycofanie z rynku ftalanu bis (2 etyloheksylu) jest nowy patent Boryszewa Erg. Rezygnacja z  tego plastyfikatora wiąże się z umieszczeniem go w Załączniku XIV do Rozporządzenia REACH jako tzw. substancji SVHC (substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy).

Tereftalan bis (2-etyloheksylu), którego metoda wytwarzania objęta jest patentem, to plastyfikator nowej generacji, nietoksyczny, o wysokich parametrach jakościowych i walorach użytkowych. Jego wprowadzenie eliminuje zagrożenie związane ze stosowaniem plastyfikatorów ftalanowych z uwagi na ich niekorzystny wpływ na organizm ludzki oraz środowisko. - mówi Ireneusz Dusiński jeden ze współtwórców opatentowanej metody.

Posiadanie tereftalanu w ofercie pozwala nam nie tylko na utrzymanie dotychczasowej pozycji rynkowej w segmencie przetwórstwa PVC, ale także na rozszerzenie zakresu działalności Boryszewa na inne segmenty rynku, w których stosowanie ftalanu było niedozwolone lub ograniczone ze względu na jego szkodliwe działanie, np. do produkcji zabawek lub wyrobów kontaktujących się z żywnością. Tym bardziej, że aktualnie w Polsce jest tylko dwóch producentów tereftalanu. - mówi Marlena Krohn Dyrektor Zarządzający Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie.

Źródło i zdjęcia: Boryszew Erg 

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE