Rozstrzygnięto konkurs na energooszczędny "Pawilon EXPO Ruukki"

Studenci biorący udział w konkursie wykazali się nie tylko wiedzą na temat zrównoważonych rozwiązań i efektywności energetycznej w architekturze, ale też niezwykłą kreatywnością. Jury składające się z przedstawicieli Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz ekspertów Ruukki, oceniło propozycje studentów w oparciu o trzy kluczowe kryteria: innowacyjność, estetykę architektoniczną oraz zakres i poprawność energooszczędnych rozwiązań Ruukki wykorzystanych w zaprojektowanych pawilonach.

Rozstrzygnięto konkurs na energooszczędny  "Pawilon EXPO Ruukki"

Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie estetycznego oraz efektywnego energetycznie budynku z wykorzystaniem produktów i technologii Ruukki, takich jak: płyty warstwowe Ruukki® Energy, panele Ruukki® Solar oraz kasetony Ruukki Liberta™ i Ruukki Liberta™ Solar.

Polska ma sporo do nadrobienia jeśli chodzi o "energooszczędną świadomość", jak i stosowanie rozwiązań energooszczędnych. Jednak młodzi ludzie pozytywnie zaskoczyli jury dobrą znajomością różnych rozwiązań mających wpływ na efektywność energetyczną, komentuje Adam Myśliwiec, Biznes manager w Ruukki.

Konkurs na energooszczędny "Pawilon EXPO Ruukki" został zorganizowany wśród studentów studiów magisterskich Wydziału Architektury oraz Inżynierii  Lądowej Politechniki Warszawskiej, studiujących w ramach Międzykierunkowych Studiów Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie. Ideą całego przedsięwzięcia było propagowanie, wśród młodych adeptów architektury, wiedzy o rozwiązaniach zwiększających efektywność energetyczną budynków. Przed rozpoczęciem prac nad projektem studenci mieli możliwość zapoznania się z technologią Ruukki w zakresie efektywności energetycznej. Poznali najnowocześniejsze produkty i ich zastosowanie na konkretnych przykładach.

Wyłonienie zwycięzcy było zadaniem trudnym. Wszystkie prace przedstawiały wysoki poziom, decyzją jury pod kierownictwem prof. nzw. dr hab. inż. arch. Elżbiety Dagny Ryńskiej pierwsze miejsce przyznano Annie Szustak, drugie - Jarosławowi Malickiemu, trzecie trafiło do zespołu - Kacpra Zakrzewskiego i Weroniki Kowy.

Konkurs na energooszczędny "Pawilon EXPO Ruukki" był wspólną inicjatywą Ruukki i Politechniki Warszawskiej, dotyczącą tematyki efektywności energetycznej.

Cieszę się, że wraz z Politechniką Warszawską udało się zorganizować ten konkurs. Traktujemy go jako inspirację dla naszego rozwoju i ciągłego udoskonalania naszych produktów. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy wyników rywalizacji młodych ludzi i nie zawiedliśmy się - nadesłane projekty były bardzo ciekawe i co ważniejsze jury miało trudne zadanie wyłonienia tego najlepszego, mówi Waldemar Szostak, Dyrektor Biznesu Komponenty Budowlane z Ruukki Polska.

Zadowolenia z zaangażowania studentów i owocnej współpracy z fińskim koncernem nie kryje profesor Elżbieta Dagny Ryńska, przewodnicząca jury i pomysłodawczyni konkursu. Studenci, biorąc udział w konkursie, mieli możliwość praktycznego zapoznania się z technologią stanowiącą składową zrównoważonego budownictwa. Była to dla nich wyjątkowa szansa na doskonalenie umiejętności projektowania. Szczególnie istotnym elementem wpływającym na przyszłą karierę młodych architektów jest umiejętność połączenia kompleksowego stosowania rozwiązań zrównoważonego budownictwa wraz z korzyściami płynącymi z wyboru danej technologii, podsumowuje.

Nagrody w konkursie organizowanym przez firmę Ruukki wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej zostały rozdane 20 stycznia 2014 r. w Sali Rady Wydziału. Na uroczystości obecny był prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dr hab.arch. Jan Słyk oraz przedstawiciele uczelni. Nagrody wręczyła profesor Elżbieta Dagny Ryńska, oraz przedstawiciele Ruukki - Adam Myśliwiec oraz Marketing Manager, Ruukki - Anna Campbell.

Ruukki aspiruje do roli lidera w zakresie rozwiązań energooszczędnych obiektów w systemie lekkiej obudowy. Dlatego też tak ważna dla firmy jest współpraca i wymiana doświadczeń z partnerami i ekspertami w dziedzinie zrównoważonego budownictwa oraz architektami. Efektywność energetyczna stanowi integralną część produktów i innowacji fińskiej firmy. Oszczędność energii lub wykorzystanie jej źródeł odnawialnych przy zachowaniu architektonicznego piękna i funkcjonalności, to najważniejszy aspekt rozwiązań oferowanych przez koncern.

Wykorzystanie energooszczędnych rozwiązań w budowie pozwala zapewnić trwałość inwestycji, dużą stopę zwrotu oraz ochronę wartości nieruchomości. Dzięki temu takie budynki będą atrakcyjne na rynku przez długi okres, dodaje Waldemar Szostak.

źródło i zdjęcie: Ruukki

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT