Zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Rozwiązania prawne w zakresie uzyskiwania zwrotu VAT za zakup materiałów budowlanych umożliwiają osobom fizycznym odzyskanie części wydatków, jakie zostały przez nich poniesione w czasie budowy własnego domu lub remontu lokalu. Odzyskany z tego tytułu VAT jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego.

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane

W przypadku budowy, zwrot podatku VAT za materiały budowlane jaki można uzyskać wynosi maksymalnie 34 044 zł, zaś w przypadku remontu suma ta nie jest większa niż 14 590 zł. Należy jednak złożyć wniosek (VZM-1) do urzędu skarbowego w I kwartale 2012 r.

Tego rodzaju zwrot jest świadczeniem pieniężnym stanowiącym przychód, które jednak zostało zwolnione z podatku. Taka interpretacja wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ponadto jest ona zgodna z zasadą powszechności opodatkowania.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wprowadzono podwyżkę stawki VAT na materiały budowlane. Jednak chcąc zrekompensować wzrost cen, ustawodawca polski wprowadził system zwrotu VAT za materiały budowlane, który przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych.

Regulacje prawne związane z tą kwestią zawarte są w ustawie z dn. 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468).

źródło: podatki.gazetaprawna.pl
zdjęcie: sxc.hu

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT