Zwrot VAT za materiały budowlane tylko do końca 2013 roku!

Nowa ustawa mająca obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. jest bardziej restrykcyjna niż dotychczasowa. Zakłada zwrot VAT tylko dla nielicznych z odpowiednim wiekiem i metrażem domu. Wciąż obowiązujące prawo pozwala remontującym dom odliczyć około 15 tys. złotych, a budującym nawet do około 35 tys. złotych.

Zwrot VAT za materiały budowlane tylko do końca 2013 roku!

Eksperci informują o końcowych pracach nad ustawą znoszącą od 2014 r. system zwrotu VAT za materiały budowlane. Jesień, to ostatnia szansa, by wykorzystać korzystne dla inwestorów prawo. Do odzyskania jest nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jeszcze przez pięć kolejnych lat inwestorzy mogą korzystać z prawa do zwrotu części podatku VAT. Jedyne co muszą zrobić, to rozpocząć remont domu jeszcze w tym roku. Trzeba także udokumentować wydatki na zakup materiałów.

Osoby, które chcą odzyskać część wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych, muszą skrupulatnie gromadzić faktury. Wnioski o zwrot podatku można przygotować samemu lub z pomocą doradcy podatkowego. W średniej wielkości mieście to wydatek około 100 zł.

Jak otrzymać zwrot podatku VAT za materiały budowlane?

  • Na początek złóż wniosek

Zwrot VAT następuje na wniosek (VZM-1) osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek może być złożony tylko raz w roku bez względu na liczbę inwestycji. Limity kwoty zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich, liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Ustawodawca przewidział składanie wniosków przez małżonków, mogą to zrobić wspólnie lub odrębnie. Jeżeli składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, zobowiązani są powiadomić o tym fakcie urząd drugiego małżonka.

  • Dokumenty jak zwykle ważne

Do wniosku inwestor musi załączyć:
- pozwolenie na budowę, jeżeli inwestycja wymaga takiego pozwolenia, a w przypadku remontu dokument potwierdzający tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę;
- faktury dokumentujące poniesione wydatki.

  • Pewne pieniądze

Urząd skarbowy w ciągu czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku wydaje decyzję o zwrocie VAT i określa kwotę, która zostaje wypłacona w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości, wówczas urząd skarbowy dokonuje zwrotu w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W ostatnich latach średnia kwota zwrotu VAT za materiały budowlane wynosiła ok. 2 tys. złotych. Maksymalnie inwestorzy mogli liczyć nawet na sumę 35 tys. zł. Jest zatem o co walczyć!

źródło i zdjęcie: Termo Organika

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT