Budowlanka – stosowanie hełmów może zapobiec 20% wypadków w pracy

Najświeższe statystyki Eurostatu z 2023 roku prezentują niepokojące dane na temat bezpieczeństwa w miejscach pracy w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego. Ujawnione liczby podkreślają trudności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom i wskazują na kluczowe znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykorzystania odpowiednich środków ochrony osobistej.

Budowlanka – stosowanie hełmów może zapobiec 20% wypadków w pracy

Alarmujące statystyki Eurostatu

W najnowszym raporcie Eurostat przedstawił niepokojące dane dotyczące bezpieczeństwa pracy za rok 2021, które budzą szczególny niepokój w kontekście sektora budowlanego. W branży budowlanej zarejestrowano największy odsetek wypadków – odpowiadają one za 22,5% wszystkich zgonów oraz za 12,9% innych wypadków.

Branża transportowa i logistyka zajmuje drugie miejsce z 16,7% wypadków śmiertelnych, a sektor produkcji plasuje się na trzecim miejscu z 14,7% śmiertelnych przypadków.

Dane te wskazują na konieczność zintensyfikowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia świadomości na temat stosowania się do przepisów BHP w wymienionych sektorach.

Polska na tle Europy

Wśród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, których dane poddano analizie przez Eurostat, Polska zajmuje ósmą pozycję pod kątem liczby incydentów niekończących się śmiercią, z wskaźnikiem wypadków wynoszącym 482,75 na 100 tys. pracowników.

W opublikowanych przez Eurostat danych znalazła się analiza typów urazów najczęściej występujących wśród pracowników Unii Europejskiej. Najwięcej, czyli 28% zarejestrowanych wypadków, prowadziło do ran i powierzchownych uszkodzeń ciała.

Drugie miejsce na liście zajmują przemieszczenia i zwichnięcia, odpowiadające za 26% wypadków przy pracy. Na trzecim miejscu uplasowały się wstrząsy mózgu i obrażenia wewnętrzne, stanowiące prawie jedną piątą, czyli 19,5% wszystkich urazów.

Te dane podkreślają częstość występowania tego rodzaju uszkodzeń w środowisku pracy i wskazują na konieczność edukacji o właściwym stosowaniu środków ochrony indywidualnej, w tym hełmów ochronnych.

Za zimno, za ciepło, niewygodnie…

Dlaczego potrafimy ignorować to kluczowe zabezpieczenie? Przyczyny bywają bardzo różne. Pracownicy nie stosują hełmów, bo w zimie jest zbyt zimno, nie mieszczą się pod nimi grube czapki. Z kolei w upale do noszenia hełmu może zniechęcać wysoka temperatura.

Ekspert Milwaukee dzieli się wskazówkami, jak poprawić bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszyć ryzyko urazów, szczególnie głowy:

Z danych Eurostatu wynika, że znacznej części wypadków można by uniknąć dzięki prawidłowej ochronie głowy. Brak stosowania odpowiednich hełmów czasem wynika z kwestii wygody, którą pracownik potrafi przedłożyć ponad własne bezpieczeństwo. A niekiedy nawet z takich przyczyn, jak estetyka. Drogą do przezwyciężenia tych wątpliwości jest dostarczanie rozwiązań, które nie tylko zapewnią ochronę, komfort, ale wręcz będą w stanie wyraźnie zwiększyć efektywność pracy i wygodę. Dobrym przykładem nowoczesnego rozwiązania, które nie przeszkadza, lecz wspiera pracowników jest hełm ochronny Bolt 200. Konstrukcja hełmu zapewnia możliwość zastosowania wielu akcesoriów, dzięki czemu można go bez wysiłku przystosować do wykonywanych zadań i potrzeb. Hełm jest wyposażony w sześć specjalnych gniazd, które dają duże możliwości kompatybilnego łączenia z akcesoriami. Dodatkowo hełm jest wyposażony w płynny system regulacji rozmiaru pokrętłem w zakresie od 52 cm do 68 cm, co zapewnia wygodne i bezpieczne dopasowanie do głowy użytkownika. A zastosowanie wymiennej opaski przeciwpotnej i wkładki na więźbę, które można zdjąć i uprać lub wymienić, co daje możliwość zapewnienia dodatkowego komfortu i zwiększenia higieny – mówi Andrzej Wieder, Head of Sales PPE Milwaukee CEE.

Skuteczna ochrona przede wszystkim

Wysokiej jakości hełmy skonstruowane są z wytrzymałych materiałów. Ważną cechą jest również ich zdolność do absorpcji energii uderzenia, co minimalizuje ryzyko wstrząsów mózgu i wewnętrznych obrażeń.

Aby upewnić się, że hełm został wykonany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa, należy sprawdzić, czy spełnia on normę dla niewentylowanych hełmów przeznaczonych do zastosowania przemysłowego EN 397 lub normę EN 12492 w przypadku hełmów przeznaczonych do prac na wysokościach.

Czynnikami, które mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przez hełm, są zastosowane w nim materiały i technologie. W konstrukcji hełmów stosujemy ultra odporną na uderzenia skorupę z Lexanu, który jest poliwęglanem o wyjątkowych parametrach. Aby zapewnić dodatkową ochronę głowy, wnętrze hełmu wyłożone jest specjalną pianką, która zapewnia równomierne rozłożenie nacisku na całą głowę, niezależnie od miejsca uderzenia – mówi Andrzej Wieder.

Źródło i zdjęcia: Milwaukee

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT