Spróbuj sił w Konkursie Elewacja 2022 organizowanym przez Kreisel

Ideą konkursu jest promowanie ciekawej architektury, wysokich standardów budowlanych oraz znaczenia elewacji jako elementu lokalnego krajobrazu, w którym wszyscy funkcjonujemy. Do wygrania 5000 zł w każdej z 4 kategorii.

Spróbuj sił w Konkursie Elewacja 2022 organizowanym przez Kreisel

Jakie obiekty mogą wziąć udział w konkursie?

Konkurs przeznaczony jest dla budynków, które zostały wykonane w technologii KREISEL i oddane do użytku w terminie od 01.01.2022 r. do 31.10.2022 r., a zgłoszenia przyjmowane są w 4 kategoriach:

 • Budynek jednorodzinny,
 • Budynek wielorodzinny,
 • Budynek niemieszkalny,
 • Budynek zabytkowy po renowacji.

Kto może zgłaszać obiekty?

Do udziału w konkursie firma KREISEL zaprasza wszystkich wykonawców, architektów i projektantów.

Jak dokonać zgłoszenia?

Swoje prace można zgłaszać poprzez:

 1. Formularz na stronie internetowej producenta lub
 2. Na adres mailowy elewacja@kreisel.pl lub
 3. Listownie na adres: 

  KREISEL Technika Budowlana
  ul. Szarych Szeregów 23
  60-462 Poznań
  Z dopiskiem Konkurs Elewacja 

 4. Osobiście w oddziale w Poznaniu.

Co powinno zawierać zgłoszenie konkursowe?

 • Nazwę zgłaszanych prac elewacyjnych.
 • Dokładny adres zgłaszanych prac.
 • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej lub nazwę organizacji zgłaszającej, osobę do kontaktu, jej dokładne dane teleadresowe (tel., e-mail), stosunek do prac, zgodę twórcy prac do jego zgłoszenia do niniejszego konkursu.
 • Dokumenty potwierdzające wykorzystanie materiałów KREISEL (faktura/rachunek, WZ).
 • Dokumentację zdjęciową obiektu (prac elewacyjnych), na której musi być widoczny ogólny widok obiektu względem okolicy oraz detale wykonania zasadniczych partii wykończenia prac. Format zdjęć cyfrowych - min. 300 dpi rozdzielczości oraz 1700 pikseli szerokości.
 • Dane identyfikacyjne zgłaszającego prace elewacyjne: imię i nazwisko/nazwa, adres, tel., e-mail i podpis zgłaszającego. Czytelne oznakowanie zgłaszanych prac ELEWACJA 2022, imię i nazwisko/nazwę inwestora, projektanta, architekta, nazwa wykonawcy itp. oraz porozumienie o podziale ewentualnej nagrody.
 • Do zgłoszenia musi zostać dołączona zgoda architekta / pracowni architektonicznej na udział projektu w konkursie ELEWACJA 2022. Oświadczenie to powinno zawierać: datę wystawienia zgody, dokładną nazwę i adres zgłaszanych prac, dane teleadresowe architekta/ pracowni architektonicznej, pieczęć firmową i imienną oraz podpis. Prace należy zgłosić w terminie najpóźniej do 15.11.2022 r.

Rozstrzygnięcie i nagrody

W każdej kategorii przewidziana jest nagroda główna w wysokości 5 000 zł. Jury rozstrzygając konkurs, weźmie pod uwagę wyjątkowe pod względem innowacyjnym rozwiązania techniczne, sposób realizacji i ogólny wizerunek architektoniczny. Wyniki zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2023 roku.

Źródło i zdjęcia: Kreisel

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT