Europejska Aprobata Techniczna ETA standardem dla materiałów budowlanych

Uzyskanie aprobaty ETA (European Technical Approvals) jest uzależnione od spełnienia wymagań stawianych obiektom budowlanym, w których dany produkt lub ich zestaw został wykorzystany. ETA jest wydawana na okres 5 lat i może być przedłużana. Przyznanie jakiemuś produktowi certyfikatu ETA daje jego producentowi szereg korzyści.

Europejska Aprobata Techniczna ETA standardem dla materiałów budowlanych

Europejska Aprobata Techniczna ETA standardem dla materiałów budowlanych

Europejska Aprobata Techniczna ETA jest potwierdzeniem spełniania przez produkt, zestaw lub system wszelkich wymagań Unii Europejskiej w zakresie jego zastosowań, ale oznacza również dla producenta dodatkowe, stałe obowiązki. Musi on bezwzględnie przestrzegać założonych standardów wytwarzania, przechowywania oraz dystrybucji produktu oraz prowadzić stałą kontrolę procesu produkcyjnego.

Każdy producent wyrobu budowlanego mający siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej może ubiegać się o uzyskanie certyfikatu ETA. Decyzję o jego przyznaniu podejmują jednostki zrzeszone w Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA (European Organisation for Technical Approvals). W jednostce aprobującej, będącej członkiem EOTA, należy złożyć wniosek z dołączoną dokumentacją techniczną. W Polsce do EOTA należy Instytut Techniki Budowlanej.

Po wpłynięciu wniosku do jednostki aprobującej rozpoczyna się analiza dokumentacji technicznej złożonej łącznie z wnioskiem. Po potwierdzeniu przyjęcia wniosku i skompletowaniu dokumentacji w zakładzie produkcyjnym przeprowadzana jest wizyta kontrolna.

Podczas wizyty ustalany jest z producentem harmonogram przeprowadzenia badań kontrolnych. Wykonuje się je na kolejnych etapach procesu produkcyjnego. Kontrolowane są służące do produkcji surowce, następnie pośrednie etapy produkcji, aż po wyroby gotowe. Audyt, zakończony wynikiem pozytywnym, oznacza otrzymanie certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Po rygorystycznych badaniach systemu i uzyskaniu przez producenta oceny pozytywnej, jednostka aprobująca przygotowuje projekt ETA. Z raportem o przydatności zostaje on przekazany do sekretariatu oraz pozostałych członków EOTA z prośbą o uwagi. Po uwzględnieniu uwag i wypełnieniu wszystkich procedur opracowywana jest w dwóch językach ostateczna wersja dokumentu. Sekretariat EOTA nadaje jej numer i przekazuje do wnioskującego przedsiębiorcy oraz do wszystkich jednostek aprobujących zrzeszonych w EOTA.

Europejska Aprobata Techniczna ETA jest dla produktu gwarancją, że za każdym razem będzie on posiadał te same właściwości techniczne, zgodne z unijnymi wytycznymi. Jest on podstawą do stosowania przez przedsiębiorcę oznakowania CE na produktach, które otrzymały certyfikat.

Niedawno firma Lakma SAT uzyskała certyfikat ETA dla izolacji cieplnej Lakma Term QEPS.
Przekrój izolacji Lakma Term QEPS"Badania wykonane w ramach procesu aprobacyjnego w naszym zakładzie oparte były na założeniach 25-letniego okresu użytkowania systemu Lakma Term QEPS. Rygorystyczne testy, jakim został poddany system, sprawdzały m.in. jak zachowuje się on w zmiennych cyklach cieplnych i wilgotnościowych, jak reaguje na zamrażanie, ogień i uderzenia oraz stopień jego paroprzepuszczalności. Skontrolowany został również proces produkcji i dystrybucji produktów oraz ich przydatność użytkowa w zakresie izolacji termicznej ocieplonego obiektu" - mówi Marcin Lanc z firmy Lakma SAT.

"Oznakowanie CE jest potrzebne każdemu producentowi sprzedającemu swoje wyroby na rynku europejskim, do którego należy również Polska. Dla konsumentów znak ten jest jednoznaczny z tym, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania istotne dla ich bezpieczeństwa" - dodaje Marcin Lanc.

źródło i zdjęcie: Lakma SAT

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE