Wybór i montaż armatury sanitarnej. Funkcjonalne i estetyczne baterie łazienkowe

Bezawaryjne i komfortowe korzystanie z ciepłej i zimnej wody wymaga starannego wyposażenia i rozprowadzenia instalacji oraz dostosowanego do zamontowanych urządzeń sanitarnych, co zapewni uzyskanie pożądanych parametrów zasilania - wydajności wypływu wody i jej temperatury. Natomiast o estetycznym wyglądzie wyposażenia i wygodzie użytkowania decyduje armatura sanitarna przeznaczona do umywalek, wanien, natrysków czy bidetów. Przy jej wyborze musimy brać pod uwagę nie tylko wygląd, ale również funkcjonalność i możliwość zamontowania przy konkretnych przyborach łazienkowych.

Wybór i montaż armatury sanitarnej. Funkcjonalne i estetyczne baterie łazienkowe

Optymalne parametry instalacji wodnej

W przeciętnych warunkach użytkowania dobowe zużycie wody wynosi ok. 150 litrów na mieszkańca, przy czym jej pobór jest bardzo zróżnicowany w ciągu dnia. Przy planowaniu instalacji wodnej, trzeba więc uwzględnić maksymalny, chwilowy pobór wody, jaki może wystąpić przy jednoczesnym korzystaniu z kilku punktów czerpania.

W praktyce przy czteroosobowej rodzinie korzysta się równocześnie nie więcej niż w trzech miejscach, co odpowiada łącznej intensywności przepływu na poziomie nie wyższym niż 0,5 litra/s (30 l/min), ale przy planowanym zamontowaniu deszczownicy pobór wody wzrośnie o kolejne 15-20 l/min.

Przyjmuje się, że w instalacji wodnej powinno być utrzymywane ciśnienie na poziomie 0,3 MPa (3 bary) i przy takiej wartości uzyskamy założoną wydajność wypływu. Jednak w rzeczywistości ciśnienie waha się w dość dużym zakresie - zwłaszcza przy zasilaniu z sieci wodociągowej-i przy znacznym jego obniżeniu niektóre urządzenia mogą nie działać zadowalająco.

Zadana temperatura podgrzewu ciepłej wody użytkowej na dotykowym wyświetlaczu dwufunkcyjnego kotła kondensacyjnego Vitodens 100-W. fot. Viessman, klatka z filmu https://youtu.be/M09qCmz-zqY
Zadana temperatura podgrzewu ciepłej wody użytkowej na dotykowym wyświetlaczu dwufunkcyjnego kotła kondensacyjnego Vitodens 100-W. fot. Viessman, klatka z filmu https://youtu.be/M09qCmz-zqY

Konieczne będzie również zapewnienie dostatecznej wydajności zasilania instalacji ciepłą wodą. Przeciętne zużycie ciepłej wody (wliczone w ogólne zapotrzebowanie na wodę) przyjmuje się na poziomie 50l na mieszkańca w ciągu doby, przy temperaturze 55°C. Podgrzewanie wody użytkowej można zrealizować centralnie - z dwufunkcyjnego kotła grzewczego, zasobnika c.w.u. - lub indywidualnie, dla każdego przyboru czy grupy punktów czerpania (z podgrzewaczy pojemnościowych lub przepływowych). Zależnie od sposobu przygotowania c.w.u. należy zapewnić dostateczną stabilność temperatury jak i wydajność podgrzewania w przypadku urządzeń przepływowych.

Decydując o wyborze konkretnych rodzajów i modeli urządzeń czerpalnych i miejscu ich zamontowania, musimy ustalić, czy nie trzeba będzie przerabiać istniejącej instalacji. Dotyczy to zwłaszcza armatury łączonej „na sztywno” z instalacją wodociągową w postaci baterii ściennych lub podtynkowych. Wymagają one wykucia bruzd w ścianie na odpowiednią wysokość i osadzenia elementów przyłączeniowych.

Różne odmiany baterii czerpalnych

Classic, retro czy awangarda - to popularne grupy kolekcji armatur w określonym stylu, przeznaczone do zamontowania przy umywalce, wannie, kabinie prysznicowej lub otwartym natrysku, a także jako wyposażenie bidetu. Niezależnie od walorów designerskich do wyboru mamy różne warianty baterii charakteryzujące się odmiennym sposobem instalacji lub obsługi.

Do umywalek najczęściej montowane są baterie stojące mocowane w otworze przyboru lub w blacie. Mogą występować w wersjach jednootworowych (mocowanie w jednym otworze na przyborze) lub jako dwu-otworowe (montowane w dwóch otworach na podłączeniach).

Umywalkowa bateria stojąca Hiacynt w wersji bezdotykowej. fot. Deante
Umywalkowa bateria stojąca Hiacynt. fot. Deante

Baterie wannowe mogą być instalowane na krawędzi wanny, jej obramowaniu lub w wersji naściennej i spotyka się również warianty podtynkowe. Armatura ta z reguły zintegrowana jest z prysznicem i pozwala na przełączanie wypływu z wylewki lub słuchawki. W wersji nawannowej dostępne są wersje wielootworowe, z chowającym się pod wanną wężem prysznica. Jako wyposażenie natrysków instaluje się baterie naścienne lub podtynkowe z dołączonym wężem słuchawki bądź ze stała deszczownicą. Armatura ta montowana jest również w kabinach prysznicowych jak i panelach natryskowych.

Baterie czerpalne różnią się też sposobem sterowania wypływem i temperaturą wody - bądź przy użyciu pojedynczej dźwigni (tzw. baterie jednouchwytowe) bądź za pomocą dwóch pokręteł (baterie dwuuchwytowe). W niektórych bateriach wannowych lub natryskowych montowane są głowice termostatyczne, które zapewniają utrzymanie nastawionej temperatury wypływającej wody niezależnie od jej wahań na zasilaniu z instalacji c.w.u. Zapewnia to komfort pod prysznicem, gdyż zmiany temperatury wody nawet o 1°C dają nieprzyjemne odczucie.

Wymagania montażowe baterii

Baterie naścienne - najczęściej dwuotworowe - wymagają dokładnego rozmieszczenia końcówek przyłączeniowych i uzyskanie wymaganego ich rozstawienia (standardowo 150 mm) oraz wypoziomowania. Na pewną korektę rozstawu pozwalają mimośrodowe złączki przyłączeniowe, ale większych odchyleń nie da się poprawić bez zmiany prowadzenia rur. Instalowane są najczęściej jako wannowe lub prysznicowe.

Przy montażu nad wanną wylewka powinna znajdować się w odległości ok. 1/3 długości wanny od strony otworu spustowego do kanalizacji, i na wysokości 20-30 cm nad brzegiem wanny. W kabinie prysznicowej montujemy ją na wysokości ok. 110 cm od dna brodzika.

Do montażu naściennego przeznaczone są też podtynkowe baterie prysznicowe. Do ich zamocowania wykorzystuje się puszki przyłączeniowe osadzone w murze, do których dopiero po wykończeniu ściany podłącza się zewnętrzną część baterii. Przy doprowadzeniu rur do baterii naściennych trzeba pamiętać o właściwym położeniu rur z ciepłą i zimna wodą - z lewej strony (patrząc na ścianę) powinna dochodzić rura ciepłej wody a z prawej - zimnej.

Podtynkowa bateria prysznicowa Carmen z zestawem natryskowym. fot. Roca
Naścienna bateria prysznicowa Carmen z zestawem natryskowym. fot. Roca

Zwróćmy też uwagę na sposób podłączania panelu prysznicowego w kabinie natryskowej. Może on wymagać wyprowadzenia przyłączy na jednej ze ścian lub - w przypadku kabin czterostronnie zabudowanych - poprowadzenia podłączenia w narożniku.

Baterie stojące montowane są na umywalkach wannach, bidetach i wymagają mniejszej precyzji w umiejscowieniu końcówek zasilających, gdyż są podłączane do instalacji za pomocą elastycznych wężyków. Przy ustalaniu miejsca wyprowadzenia końcówek musi więc zwrócić uwagę jedynie na wygodę podłączenia i nie kolidowanie z innymi częściami instalacji oraz na możliwość estetycznego zakrycia przyłączenia.

Seria baterii stojacych LOFT BLACK w montażu nablatowym i nawannowym. fot. Valvex
Seria baterii stojacych LOFT BLACK w montażu nablatowym i nawannowym. fot. Valvex

Standardowe umiejscowienie wyprowadzeń do umywalki to symetryczne ich rozstawie względem osi odpływu do kanalizacji w odległości między nimi ok. 10 cm i na wysokości ok. 50 cm od wykończonej podłogi. Miejsce podłączenia osłania szafka, postument bądź półpostument zatem wygląd podłączenia do instalacji nie jest istotny.

Niektóre baterie stojące przystosowane są do podłączenia za pomocą sztywnych rurek chromowanych. Takie wersje armatury wykorzystuje się głównie przy montażu „otwartym”, gdy widoczne są elementy przyłączeniowe. W połączeniu z chromowanym syfonem, zaworami odcinającymi rozwiązanie takie pozwala na uzyskanie estetycznego podłączenia.

Lokalizacja połączenia baterii stojącej na wannie powinna uwzględniać możliwość dostępu poprzez otwór rewizyjny w obudowie, jeśli nie zakładamy demontowanej osłony. Co prawda obmurówkę wanny można wykonać po podłączeniu baterii, ale w razie konieczności jej wymiany będziemy musieli rozebrać obudowę.

Dobrym rozwiązaniem tego problemu - zwłaszcza przy montowaniu wannowej baterii wielootworowej - będzie umożliwienie dostępu do przestrzeni podwannowej z sąsiedniego pomieszczenia przez duży otwór w ścianie do której przylega wanna.

autor: Cezary Jankowski

opracowanie: Aleksander Rembisz

zdjęcia: FERRO, Viessmann, Deante, Roca, Valvex

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT