Ulga termomodernizacyjna 2024 - co można odliczyć?

Inwestycja w termomodernizację domu, w tym instalowanie nowych okien, wymiana starego kotła oraz modernizacja systemu ogrzewania, stanowi znaczące obciążenie finansowe. Jednakże, obecnie dostępne formy wsparcia finansowego, takie jak dotacje, pożyczki czy ulgi podatkowe, oferują możliwość odzyskania istotnej części poniesionych wydatków.

Ulga termomodernizacyjna 2024 - co można odliczyć?

Każdy planujący prace mające na celu redukcję zużycia energii do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, powinien dokładnie rozważyć i porównać dostępne opcje finansowania, aby wybrać tę najbardziej korzystną dla swojej sytuacji.

Począwszy od roku 2019, właściciele istniejących domów jednorodzinnych zyskali możliwość odliczania od podstawy obliczenia podatku kosztów poniesionych na termomodernizację swoich nieruchomości.

Należy zaznaczyć, że ta ulga podatkowa nie obejmuje domów, które są jeszcze w trakcie budowy.

Ulga termomodernizacyjna 2024

Ulga termomodernizacyjna w 2024 roku, zgodnie z art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, posiada konkretne warunki:

Ulga przysługuje właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych płacącym PIT, niezależnie od formy opodatkowania. Odliczenie wydatków dokonywane jest poprzez zeznanie podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, lub PIT-28, z załącznikiem PIT/O.

Można odliczyć maksymalnie 53 tys. zł, łącznie dla wszystkich termomodernizacji posiadanych nieruchomości. Dla małżonków limit wynosi 106 tys. zł. Faktury VAT muszą być wystawione na osobę, która odlicza wydatki, niezależnie od tego, czy dom jest wspólną własnością małżonków, czy własnością jednego z nich.

Ulga dotyczy wydatków na materiały, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją, które znajdują się na specjalnym wykazie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Termomodernizacja musi zostać zakończona w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym rozpoczęto inwestycję. W przeciwnym razie konieczne będzie zwrot ulgi.

Konieczne jest posiadanie faktur VAT wystawionych przez podatników niekorzystających ze zwolnienia z VAT.

Odliczenie odbywa się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, z możliwością przeniesienia nadwyżki na kolejne lata, do 6 lat po roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W kontekście programu „Czyste powietrze”, korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej nie wymaga spełnienia określonych standardów efektywności energetycznej. Nie jest również wymagana analiza energetyczna przed rozpoczęciem prac.

Ważne jest, aby nie odliczać wydatków, które zostały zwrócone, na przykład z programów „Czyste powietrze” czy „Mój prąd”, z funduszy gminnych, czy też w ramach umorzenia pożyczki.

W ramach ulgi można odliczyć:

Materiały budowlane do docieplenia, stolarkę okienną i drzwiową, materiały do systemów wentylacji, instalacji ogrzewczych i wodnych, oraz do systemów ogrzewania elektrycznego.

Urządzenia takie jak węzły cieplne, kotły gazowe i olejowe kondensacyjne, zbiorniki, kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.

Od 1 stycznia 2022 r. wyłączono z ulgi wydatki na zakup i montaż kotłów na węgiel.

Można również odliczyć usługi związane z termomodernizacją, takie jak audyty energetyczne, docieplenie, wymiana stolarki, montaż urządzeń i instalacji, a także demontaż starych źródeł ciepła.

Programy gminne często oferują dodatkowe wsparcie, niezależne od dochodu. W ramach programu „Stop smog” niektóre gminy oferują dotacje pokrywające nawet 90-100% kosztów inwestycji dla gospodarstw o niższych dochodach.

Opracowanie: BudownictwoB2B.pl

Fot. otwierająca: Paroc

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT