Nowe edycje katalogów AKU-Matrix i TERMO-Matrix przygotowane przez marki Isover, Rigips i Weber

Isover zaprasza do lektury zaktualizowanych katalogów AKU-Matrix oraz TERMO-Matrix. AKU-Matrix ułatwia dobór systemów lekkiej zabudowy ze względu na izolacyjność akustyczną, zaś TERMO-Matrix służy do doboru systemów dachów skośnych ze względu na izolacyjność termiczną.

Nowe edycje katalogów AKU-Matrix i TERMO-Matrix przygotowane przez marki Isover, Rigips i Weber

Co znajdziemy w zaktualizowanych katalogach AKU-Matrix i TERMO-Matrix?

Nowości w AKU-Matrix:

 • Obliczenia izolacyjności akustycznej R’A1 wykonane metodą uproszczoną wg normy PN-EN 12354-1:2017-10
 • Dobór systemów ścian działowych RIGIPS zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015
 • Poprawa izolacyjności akustycznej przegrody przy zastosowaniu okładziny ściennej RIGIPS

Nowości w TERMO-Matrix:

 • Dobór wełny mineralnej ISOVER i zabudowy poddasza RIGIPS w dachach skośnych i na stropie pod poddaszem nieogrzewanym
 • Współczynniki przenikania ciepła UC z uwzględnieniem najaktualniejszych wymagań Warunków Technicznych
 • Dobór produktów ISOVER i RIGIPS dedykowanych do prezentowanych rozwiązań
Kliknij tutaj, aby pobrać AKU-Matrix lub TERMO-Matrix w formacie PDF

AKU-Matrix - spis treści

 1. Wstęp - str. 2
 2. Komfort akustyczny - str. 3
 3. Jak dobrać odpowiedni system izolacji akustycznej - str. 4
 4. Wymagania prawne związane z ochroną przed hałasem - str. 5
 5. Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej - str. 7
 6. Rozwiązania – wprowadzenie - str. 12

TERMO-Matrix - spis treści

 1. Słowo wstępne - str. 2
 2. Wymagania prawne związane z komfortem termicznym - str. 3
 3. Podstawowe pojęcia z zakresu fizyki budowli i komfortu termicznego oraz podstawowe definicje związane z obliczeniami cieplnymi - str. 4
 4. Metodyka obliczeń cieplnych - str. 7
 5. Rekomendowane przez ISOVER i RIGIPS klasy termiczne przegród dla dachów skośnych wraz z odpowiadającą im wartością U- str. 10
 6. Dobór odpowiedniego systemu izolacji termicznej – krok po kroku - str. 11
 7. Współczynnik przenikania ciepła UC w zależności od typu przegrody oraz miejsca izolacji termicznej przegrody - str. 14
 8. Zabudowa dachu skośnego w systemach Rigips - str. 30
 9. Opis rekomendowanych produktów ISOVER i RIGIPS - str. 44
 10. Wytyczne montażowe dotyczące rekomendowanych produktów Saint-Gobain - str. 55
 11. Błędne i poprawne rozwiązanie detali pod względem cieplno-wilgotnościowym - str. 59

źródło i zdjęcia: Isover (Saint-Gobain Construction Products Polska)

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT