Fasoterm 35 - nowa wełna do izolacji fasad

W ofercie ISOVER pojawiła się wełna o znakomitych walorach termicznych i mechanicznych do izolacji fasad metodą lekką mokrą (ETICS, BSO). Przedstawiamy ISOVER Fasoterm 35!

Fasoterm 35 - nowa wełna do izolacji fasad

Parametry fasady ETICS, a zwłaszcza ich niezmienność w czasie, zależy od jakości chemii budowlanej i siatek zbrojących, ale też jakości materiału izolacyjnego. Jeśli wełna ma za niską wytrzymałość na ściskanie [CS] lub za małą dokładność wymiarową, to mimo najlepszej chemii system będzie słaby.

W przypadku małej wytrzymałości na ściskanie kołki montażowe nie będą prawidłowo zlicowane z płaszczyzną płyty. Z kolei kupując wełnę z deklarowaną dokładnością wymiarową T4 i mniejszą godzimy się na duże różnice grubości pomiędzy płytami, co uniemożliwia wykonanie systemu zgodnie z zapisami Aprobaty Technicznej i grozi pęknięciami fasady.

Wysoką wytrzymałość na ściskanie (20 kPa dla CS10) oraz doskonałą dokładność wymiarową T5 posiada Fasoterm 35 - wełna o znakomitej lambdzie 0,035 i wolna od wad, z którymi często borykają się inne produkty do ETICS na polskim rynku.

źródło i zdjęcie: Isover - Saint-Gobain Construction Products Polska

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE