Aluprof został ambasadorem projektu #BuildingLife

Projekt #BuildingLife został stworzony przez organizację World Green Building Council, a jego celem jest opracowanie planu działań na rzecz dekarbonizacji branży budowlanej oraz wsparcie programu "Europejski Zielony Ład". Wśród wspierających rozwój #BuildingLife znalazł się Aluprof SA - jeden z czołowych producentów systemów aluminiowych dla budownictwa w Europie.

Aluprof został ambasadorem projektu #BuildingLife

Europa - pierwszy kontynent neutralny dla klimatu

EZP to plan utworzony przez Komisję Europejską na rzecz prowadzenia zrównoważonej gospodarki UE: innowacyjnej, oszczędzającej zasoby i konkurencyjnej.

Zakłada m.in., że do 2050 roku Europa osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.

Uruchomiony w grudniu ub. projekt #BuildingLife zamierza zrealizować ten ambitny cel w branży budowlanej, stanowiąc wzór do naśladowania dla innych regionów świata.

Powstałe w ramach niego materiały pokażą, jakie zmiany muszą zajść na poziomie lokalnym, by Europa mogła zostać pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Współpraca w ramach World Green Building Council

World Green Building Council jest globalną siecią około 70 rad ds. budownictwa ekologicznego.

Za realizację #BuildingLife odpowiadają:

  • Chorwacja
  • Finlandia
  • Francja
  • Niemcy
  • Irlandia
  • Włochy
  • Holandia
  • Polska
  • Hiszpania
  • Wielka Brytania.

W ramach projektu, rady tych państw m.in.: zaprojektują regionalne mapy drogowe dotyczące dekarbonizacji, a także utworzą i rozwiną bazę materiałów budowlanych, zawierającą informacje o ich pełnym wpływie na środowisko.

Zakładane plany to odpowiedź na sytuację w branży.

Obecnie budynki są odpowiedzialne za ok. 40% zużycia energii i 36% emisję CO2 w UE, a prawie 75% zasobów budowlanych jest nieefektywnych energetycznie.

Aluprof ambasadorem przyszłościowego projektu

Krajowy lider wśród dostawców systemów aluminiowych - Alurof - został ambasadorem #BuildingLife.

Firma od lat aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przeprowadza szczegółowe analizy śladu węglowego swoich produktów.

Wytwarza wyroby niskoemisyjne, dzięki produkcji w obiegu zamkniętym opartej na recyklingu części.

Współpracuje z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, biurami architektonicznymi, Generalnymi Wykonawcami i deweloperami, tworząc najlepsze rozwiązania odpowiadające wyzwaniom XXI wieku oraz inwestycje będące przykładami zielonej architektury. W 2021 roku do tego grona dołączyła World Green Building Council.

W budownictwie komfort życia i zdrowie są równie ważne, co oddziaływanie na środowisko. Wspieramy #BuildingLife, ponieważ te trzy elementy stanowią integralną część strategii realizowanej przez ALUPROF, a tworzenie produktów do Zrównoważonej Architektury jest wpisane w DNA naszej firmy. Potwierdza to m.in. wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO14001, program Environmental Product Declaration i Cradle to Cradle Certified™. W ramach projektu WGBC podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z aktywności proekologicznej - mówi Małgorzata Wojtasik, dyrektor handlowy ALUPROF SA.

źródło i zdjęcia: Aluprof SA

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE