Aprobaty techniczne tylko w wersji elektronicznej

Instytut Techniki Budowlanej zaprzestał drukowania Aprobat Technicznych, dostępne będą tylko wersje cyfrowe.

Aprobaty techniczne tylko w wersji elektronicznej

Instytut Techniki Budowlanej poinformował, że Aprobaty Techniczne, Europejskie Aprobaty Techniczne i Rekomendacje Techniczne ITB, udzielane od dnia 1 lipca 2010 r., nie będą rozpowszechniane w wersji papierowej, z wyjątkiem wykonanych na podstawie indywidualnego zlecenia do Działu Wydawniczego ITB.

Tylko firmy, które wnioskowały o udzielenie ww. dokumentów będą otrzymywały dwa ich egzemplarze z oryginalnym podpisem Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej.

Wszystkie Aprobaty Techniczne, Europejskie Aprobaty Techniczne i Rekomendacje Techniczne ITB udzielone po 1 lipca 2010 r. będą dostępne w wersji cyfrowej - na płytach CD i w internecie na stronach Bazy danych Aprobat Technicznych ITB, z możliwością ich wydrukowania.

Źródło i zdjęcie: itb.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT