Eko-budownictwo z Ruukki - mniejsze emisje, większe oszczędności!

W 2023 roku, Ruukki Construction koncentrowało się na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych pochodzących z ich działalności. dzięki temu udało się obniżyć ślad węglowy o 59% w porównaniu z rokiem bazowym 2019. Celem firmy jest osiągnięcie 70% redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do 2030 roku.

Eko-budownictwo z Ruukki - mniejsze emisje, większe oszczędności!

W 2023 roku kontynuowano systematyczną pracę nad poprawą zrównoważonego rozwoju działalności, dostosowywano sprawozdawczość do Międzynarodowego Protokołu w sprawie gazów cieplarnianych (Protokół GHG) oraz wyznaczano nowe cele dla działalności zgodnie z inicjatywą Cele oparte na nauce.

Kontynuowaliśmy przechodzenie na energię wyprodukowaną bez użycia paliw kopalnych i od 2024 roku 7 z 13 naszych zakładów działa w oparciu o energię elektryczną bez paliw kopalnych. Oprócz redukcji emisji, będziemy w dalszym ciągu koncentrować się na poprawie efektywności energetycznej naszych zakładów. Efektywność energetyczna we wszystkim, co robimy, jest ważna, ponieważ jest dobra zarówno dla klimatu, jak i portfela – mówi Tuovi Palojärvi, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w Ruukki Construction.

Działania mające na celu redukcję emisji z własnej działalności skupiały się na następujących kwestiach:

  • Elektryczność: przejście na energię bez paliw kopalnych, koncentracja na obszarach, w których wykorzystanie elektryczności najbardziej wpływa na emisje.
  • Transport wewnętrzny: elektryczne wózki widłowe i używanie biodiesla..
  • Ogrzewanie obiektów: przejście na niskoemisyjne źródła energii.
  • Efektywność energetyczna: np. przejście na oświetlenie LED, ograniczenie strat ciepła.

Całkowity ślad węglowy

W tym roku określony będzie całkowity ślad węglowy Ruukki, obejmujący emisje z całego łańcucha wartości (emisje z Zakresu 3, zgodnie z terminologią dotyczącą gazów cieplarnianych) i wyznaczone będą cele w zakresie redukcji emisji zgodnie z inicjatywą Cele oparte na nauce (SBTi).

Zrozumienie wpływu emisji na cały łańcuch wartości jest niezbędne, a rozwój własnych działań konieczny, ale wiemy, że to dopiero czubek góry lodowej. Większość naszego wpływu na klimat ma miejsce w łańcuchu wartości – dodaje Tuovi.

Raporty dotyczące wpływu całego łańcucha wartości sprawiają, że monitorowanie wpływu na klimat i wyznaczanie celów jest kompleksowe i kładzie podwaliny pod przyszły rozwój.

W ten sposób możemy pokazać klientom nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój w naszej branży, a jednocześnie pomóc im lepiej zrozumieć wpływ całego łańcucha wartości – podsumowuje Tuovi.

Źródło i zdjęcie: Ruukki Polska

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT