Zakończyła się modernizacja instalacji odsiarczania spalin w EC Wrocław

Przeszło dwa miesiące trwały prace modernizacyjne w EC Wrocław należącej do firmy Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja z grupy PGE Energia Ciepła. Przez ten czas gruntownie zmodernizowane zostały urządzenia instalacji odsiarczania spalin, tak by mogła ona „pełną parą” na nowo rozpocząć pracę w nadchodzącym sezonie grzewczym - poinformowała PGE Energia Ciepła.

Zakończyła się modernizacja instalacji odsiarczania spalin w EC Wrocław

Kogeneracja zakończyła modernizację EC Wrocław

EC Wrocław należący do Kogeneracji od stycznia 2016 roku i to właśnie w niej uruchomiona została instalacja mokrego odsiarczania spali (IMOS). Od czerwca 2020 r. IMOS była wyłączona z użytku na 60 dni.

Jej istotnym elementem były działania wykonywane w celu przygotowania zakładu do funkcjonowania po lipcu 2021, kiedy zaczną obowiązywać kolejne środowiskowe wymagania, tzw. BAT (z ang. Best Available Technology), czyli zaostrzone standardy emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej.

W ramach tych przygotowań, jak podała PGE Energia Ciepła, na instalacji odsiarczania zamontowana została półka sitowa, zmodernizowano układ spalin oraz dodatkowo wyremontowany został drugi wentylator wspomagający. Poza modernizacją, prowadzone były również prace remontowe, mające na celu zagwarantowanie wysokiej dyspozycji przez kolejne lata eksploatacji.

W pierwszym półroczu 2020 roku grupa Kogeneracja wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 604,111 mln zł, wobec 585,173 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Oznacza to wzrost 3,2%. Pierwsze sześć miesięcy 2020 roku grupa Kogeneracja zamknęła wynikiem operacyjnym na poziomie 165,931 mln zł, wobec 64,272 mln zł rok wcześniej (+158,2 proc.).

Zysk netto za ten okres wzrósł z 51,851 mln zł w pierwszym półroczu ubiegłego roku do 135,696 mln zł (161,7 proc.). Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja jest producentem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, w aglomeracji wrocławskiej. Kogeneracja składa się z trzech elektrociepłowni:

  • EC Wrocław,
  • EC Zawidawie,
  • EC Czechnica w podwrocławskich Siechnicach.

Od 2000 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: wp.pl

Zdjęcie: PGE Energia Ciepła

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE