"Barometr zdrowych domów"

Grupa VELUX przedstawiła wyniki badania zatytułowanego "Barometr zdrowych domów" dotyczącego opinii i zachowań Europejczyków na temat zdrowego domu. Badanie to jest kolejnym kamieniem milowym w pracach badawczych Grupy VELUX w dziedzinie zrównoważonego budownictwa i zdrowych domów, stanowiący uwieńczenie projektu Model Home 2020, rozpoczętego w roku 2009.

"Barometr zdrowych domów"

Dom to główny czynnik wpływający na stan zdrowia ludzi

W badaniu "Barometr zdrowych domów" (Healthy Homes Barometer) zdrowy dom, a właściwie dom umożliwiający zdrowy styl życia, stanowił jeden z dziewięciu badanych aspektów życia codziennego, które mają wpływ na ludzkie zdrowie. Najważniejsze dla zachowania zdrowia okazuje się to, co robimy w naszym domu najczęściej, czyli spokojny sen. Wietrzenie domu znalazło się na drugim miejscu, a duża ilość światła słonecznego - na czwartym. Unikanie palenia tytoniu znajduje się na szóstym, a systematyczne ćwiczenia fizyczne na siódmym miejscu z dziewięciu możliwych. To zaskakujące wyniki, gdyż te dwie ostatnie kwestie stanowią od dawna przedmiot debaty publicznej, w przeciwieństwie do badanych czynników bezpośrednio związanych z domem.

Mimo tego, że dla większości Europejczyków zdrowy dom jest ważny, wielu z nich nadal mieszka w warunkach niekorzystnych dla zdrowia i samopoczucia, nawet o tym nie wiedząc. To wnioski z badania przeprowadzonego przez Frauenhofer Institut für Bauphysik w roku 2014, które wykazało, że 80 milionów Europejczyków mieszka w niezdrowych i zawilgoconych budynkach. Spoglądając w przyszłość, należy zatem zmienić nie tylko sposób konstruowania budynków, ale także to, w jaki sposób myślimy i komunikujemy na temat domu i roli, jaką odgrywa on w życiu współczesnego człowieka.

Dostęp do światła słonecznego w dzień i sen w całkowitej ciemności w nocy to czynniki bardzo ważne dla naszego zdrowia i samopoczucia. Tak samo jak dostęp do świeżego powietrza. To wszystko składa się na zdrowy styl życia, tak jak i odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. Jeżeli więc chcemy, aby Europejczycy mieszkali w zdrowych domach, musimy zająć się tymi problemami. Mamy jeszcze dużo do zrobienia w kwestii uświadamiania ludziom, co to znaczy mieszkać w zdrowym domu, powiedział Michael K. Rasmussen, dyrektor ds. marketingu w Grupie VELUX, który zlecił przeprowadzenie badania "Barometr zdrowych domów".

Kamienie milowe Grupy VELUX

Badanie "Barometr zdrowych domów" to kolejny kamień milowy w pracach badawczych Grupy VELUX w dziedzinie zrównoważonego budownictwa i zdrowych domów, stanowiący uwieńczenie projektu Model Home 2020, rozpoczętego w roku 2009. W pięciu krajach powstało sześć budynków pokazowych, w których następnie zamieszkały typowe rodziny, testując zastosowane rozwiązania. W ten sposób dowiedziano się, jak tworzyć efektywne energetycznie budynki bez uszczerbku dla klimatu i środowiska, które jednocześnie zapewniają lepszą jakość życia mieszkańcom. Przyjmując szerszą perspektywę, okazało się, że w większej skali inicjatywy w zakresie zrównoważonego budownictwa przynoszą korzyści całym krajom i przyczyniają się do poprawy warunków życia milionów ludzi w aglomeracjach na całym świecie.

Oprócz projektu Model Home 2020 Grupa VELUX rozpoczęła również i współtworzyła wiele eksperymentów i badań w dziedzinie zrównoważonego budownictwa i warunków mieszkaniowych sprzyjających zdrowiu. Prace nadal trwają, a wkrótce rozpocznie się budowa nowego obiektu pokazowego w Belgii.

***

Informacje o badaniu "Barometr zdrowych domów" (Healthy Homes Barometer)

Badanie zostało przeprowadzone przez Grupę VELUX. Jest ono oparte na analizie przedstawiającej główne wnioski z paneuropejskiego badania opinii i zachowań Europejczyków w kontekście komfortu w domu, zużycia energii i wpływu na środowisko naturalne. Co roku zmiany tych wskaźników będą mierzone i publikowane w formie raportu z badania.

Metodologia

W październiku 2014 roku przeprowadzono ankietę wśród 12 000 mieszkańców Austrii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Republiki Czeskiej, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii. Dwanaście badanych krajów reprezentuje ponad 375 milionów Europejczyków, co stanowi ponad 70 proc. całkowitej populacji Europy. Ponadto wybrane kraje są zróżnicowane pod względem powierzchni i położenia geograficznego. Ankietę i analizę przeprowadziły niezależne firmy doradcze: Operate A/S i Wilke. Za konsultację naukową badania "Barometr zdrowych domów" (Healthy Homes Barometer) odpowiada prof. dr. hab. Bernd Wegener z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

źródło i zdjęcie: VELUX

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT