Katalog rozwiązań akustycznych - nowa publikacja Stowarzyszenia DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA powołało do życia na początku 2013 r. Grupę Merytoryczną AKUSTYKA. Głównym jej celem jest prowadzenie szkoleń oraz edukacji na temat zagrożeń wynikających z otaczającego nas wszędzie hałasu. Owocem aktywności Grupy AKUSTYKA jest "DAFA A 1.01. Katalog rozwiązań akustycznych".

Katalog rozwiązań akustycznych - nowa publikacja Stowarzyszenia DAFA

"DAFA A 1.01. Katalog rozwiązań akustycznych" jest autorskim i unikalnym na polskim rynku opracowaniem, stworzonym z inicjatywy firm członkowskich skupionych w Grupie Merytorycznej AKUSTYKA: ArcelorMittal, Izopanel, Pruszyński, Rockwool, Ruukki. Publikację opracował Marek Niemas przy współpracy zespołu redakcyjnego w osobach: Daniela Juliusza Drozdowicza, Piotra Olgierda Koryckiego, Marka Krupy, Marcina Smolnika i Wojciecha Ulikowskiego.

Publikacja ta zawiera kilkadziesiąt rozwiązań lekkiej obudowy (konstrukcje ścienne i przekrycia dachowe) wiodących Producentów tego typu systemów w Polsce. Są to rozwiązania przebadane pod względem izolacyjności akustycznej, jak również pochłaniania dźwięku. Badania zostały wykonane w europejskich akredytowanych laboratoriach.

"DAFA A 1.01. Katalog rozwiązań akustycznych" to pierwsza edycja katalogu i najprawdopodobniej pierwsza publikacja na taką skalę w Polsce. Katalog określa zasady korzystania z danych w nim zawartych przy projektowaniu budynków pod kątem właściwości dźwiękoizolacyjnych i dźwiękochłonnych w celu spełnienia wymagań akustycznych obowiązujących w Polsce w odniesieniu do obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i administracyjnego. Zawarte w niniejszej publikacji zestawienia tabelaryczne oraz karty katalogowe zawierające właściwości dźwiękoizolacyjne i dźwiękochłonne konstrukcji ściennych i dachowych są wynikiem badań przeprowadzonych w laboratoriach akredytowanych przez firmy współtworzące katalog i zostały udostępnione w celu przekazania projektantom i wykonawcom istotnego narzędzia do właściwego podejmowania decyzji.

"DAFA A 1.01. Katalog rozwiązań akustycznych" - Zakres katalogu

  • Wyjaśnienie pojęć jednoliczbowych wskaźników stosowanych do określania i oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych oraz określania właściwości dźwiękochłonnych różnych rozwiązań konstrukcyjnych ściennych i dachowych.
  • Omówienie wyznaczania wypadkowej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych.
  • Omówienie wymagań akustycznych obowiązujących w Polsce.
  • Omówienie zasad wykorzystania jednoliczbowych wskaźników izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród budowlanych przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejących budynków z uwzględnieniem wymagań akustycznych.
  • Omówienie norm zharmonizowanych z CPR 305/2011 (zastępującym Dyrektywę 89/106/EWG).
  • Zestawienie tabelaryczne jednoliczbowych wskaźników uzyskanych podczas badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach stanowiących własność firm współtworzących Katalog.
  • Zestawienie w załączniku pełnych charakterystyk badanych ustrojów zawierających nazwę systemową, opis zastosowanych materiałów szkic poglądowy oraz pełne charakterystyki izolacyjności akustycznej i współczynnika pochłaniania wraz z wykresami i obliczonymi wskaźnikami jednoliczbowymi odpowiednio dla konstrukcji ściennych jak i dachowych.

"DAFA A 1.01. Katalog rozwiązań akustycznych" - Przeznaczenie katalogu

Katalog przeznaczony jest dla architektów, projektantów, wykonawców przy projektowaniu nowych i modernizowaniu lub remoncie już istniejących budynków ze szczególnym uwzględnieniem obiektów budownictwa ogólnego, budynków administracyjnych i przemysłowych.

Stworzenie katalogu rozwiązań akustycznych było ambitnym zadaniem, ponieważ wiązało się z przełamaniem odwiecznej bariery, tj. współpracy firm, które w większości przypadków są dla siebie konkurencją na rynku dostawców lekkiej obudowy. Pomimo tego praca przebiegała nadzwyczaj dobrze i pozbawiona była braku wzajemnego zaufania. Katalog DAFA jest dobrym przykładem, że konkurencją jesteśmy na rynku budowlanym, a w sprawach merytorycznych możemy razem pracować i mieć do siebie zaufanie.

źródło: Stowarzyszenie DAFA

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT