IV Panel Dyskusyjny Wykonawców DAFA

Stowarzyszenie DAFA zainicjowało cykl spotkań panelowych dla firm wykonawczych zmierzających do ochrony ich interesów oraz wzmocnienia pozycji na rynku. Spotkania poświęcone są wymianie poglądów i doświadczeń, identyfikacji problemów oraz zwiększeniu świadomości w zakresie możliwych form zabezpieczeń przed różnego typu zagrożeniami.

IV Panel Dyskusyjny Wykonawców DAFA

W IV Panelu Dyskusyjnym zorganizowanym w Racławicach w dniach 11-12 września br. wzięło udział blisko 30 osób z 14 firm członkowskich o profilu wykonawczym. Tematem przewodnim była "Ochrona firm wykonawczych przed problemami związanymi z rozliczeniem świadczeń - formy zabezpieczenia oraz zastosowania prawa w praktyce w odniesieniu do art. 647 i 649 k.c."

Żywiołowa dyskusja, prowadzona przez renomowaną Kancelarię GESSEL z Warszawy, potwierdziła potrzebę i zasadność organizacji tego typu spotkań. Słuchacze mieli również okazję do zapoznania się z zagadnieniami związanymi ze stosowaniem nowych przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 01.07.2013r. na przykładzie izolacji wodochronnych. Temat omówił rzeczoznawca - Ryszard Klatt.

Dużą dawkę emocji w duchu rywalizacji dostarczyły dwa pierwsze ogólnopolskie turnieje - I Puchar Wykonawców w Squasha oraz I Puchar Wykonawców w Golfa.

Zdając sobie sprawę, że każda firma ma własny sposób na radzenie sobie z trudnościami na rynku, DAFA podpowiada sposoby wykorzystania prawa w praktyce,  stwarzając możliwość optymalizacji warunków współpracy ze zleceniodawcami.

Chociaż w kodeksie cywilnym znajduje się przepis, wprowadzający obowiązkową, solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę za wykonane przez podwykonawcę roboty budowlane, to należne wynagrodzenie nie trafia do firm wykonawczych, przyczyniając się do ich osłabienia, a w skrajnych przypadkach nawet do upadłości. DAFA przeciwdziała temu problemowi, osłabiającemu branżę budowlaną, uczulając, jak ważna jest prawidłowo sporządzona umowa.

We współpracy z renomowaną kancelarią prawną, Stowarzyszenie DAFA wskazuje szereg praktycznych wskazówek, które pozwolą uniknąć trudności w uzyskaniu zapłaty za wykonane prace. Umożliwią również odpowiednio wczesne zadbanie o interesy firm wykonawczych, znacznie ograniczając ryzyko handlowe w transakcjach.

Panele Wykonawców w DAFA są pierwszym na polskim rynku forum dla wykonawców. Spełniają nie tylko istotną rolę integrującą podmioty na co dzień konkurujące na rynku, ale przede wszystkim dotykają newralgicznych dla funkcjonowania firm problemów i sposobów mi przeciwdziałania.

źródło: DAFA

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT