"DAchy i FAsady - technologie i wykonawstwo bez wad"

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad organizuje 31 stycznia 2013 r. w Poznaniu konferencję "DAchy i FAsady - technologie i wykonawstwo bez wad". Jednym z tematów spotkania będą dachy zielone. Omówione zostanie ich znaczenie dla środowiska wraz z konkretnymi przykładami.

"DAchy i FAsady - technologie i wykonawstwo bez wad"

"DAchy i FAsady - technologie i wykonawstwo bez wad" to konferencja, która odbędzie się podczas Targów Budma.

Program konferencji

 1. Lekkie przegrody budowlane - Piotr Olgierd Korycki. Czym są lekkie przegrody - definicje, podział (przegrody metalowo-szklane, płyty warstwowe, przegrody na bazie kaset stalowych oraz blach profilowanych). Ogólny zakres stosowania. Krótki rys historyczny lekkich przegród w Polsce. Przykłady rozwiązań.
 2. Akustyka w lekkiej obudowie hal - Marek Niemas. Wyjaśnienie pojęć izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz pochłaniania dźwięku. Parametry opisujące właściwości dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne materiałów stosowanych w budownictwie. Stan prawny w Polsce pod względem wymagań dotyczących minimalnych wartości izolacyjności akustycznej. Przykłady możliwości spełnienia wymagań akustycznych.
 3. Szczelność połączeń w lekkiej obudowie hal - Wiesław Dybał. Energooszczędność w lekkiej obudowie hal. Szczelność połączeń w lekkiej obudowie hal:   - Dyrektywa UE w sprawie oszczędności energii
  - Przepisy polskie w nawiązaniu do Dyrektywy UE
  - Konieczność wdrażania tzw. Blower door test
  - Testowanie szczelności budynków
  - Materiały do wykonywania uszczelnień.
 4. Dachy zielone: dziwactwo czy potrzeba? - Witold Okoński. Definicja i rodzaje dachów zielonych - krótki zarys historii i rozwoju. Znaczenie dla środowiska z konkretnymi przykładami. Realizacje bez ryzyka.
 5. Płynne folie tworzywowe jako rozwiązanie problemów na dachach płaskich - Marian Kies, Krzysztof Głowacz. Płynne folie tworzywowe w świetle wytycznych Europejskich i DAFA. Uszczelnienia trudnych i skomplikowanych przebić przez poszycie dachu płaskiego w systemie płynnych folii tworzywowych. Przykład renowacji rynny kosza na dachu hali przemysłowej wykonanego z płyt warstwowych. Systemy odwodnień dachów płaskich - ogólne zasady działania. Poprawne wykonywanie prac na dachach oraz podstawowe błędy projektowo wykonawcze.
 6. Połączenia konstrukcji stalowych z betonowymi - Marian Bober. Jakie łączniki wybrać do łączenia konstrukcji stalowej z konstrukcjami betonowymi i murowymi. Zasady obliczeń i różnice w obliczeniach połączeń traktowanych jako kotwy i zbrojenie konstrukcyjne.
 7. Konstrukcje łukowe w obudowie Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu - Jarosław Stankiewicz. W nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu rozpoczęto montaż nowego sarkofagu. Powstanie z elementów, które zostaną nasunięte nad stary sarkofag przykrywający rozerwany reaktor z paliwem jądrowym.

Szczegóły na temat konferencji "DAchy i FAsady - technologie i wykonawstwo bez wad" na stronie organizatora.

źródło: Stowarzyszenie DAFA

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT