Czym są geowłókniny i gdzie się je stosuje?

Geowłókniny to płaskie geosyntetyki wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie – w wyniku igłowania, tkania lub zgrzewania. Dzielą się na rodzaje filtracyjne, filtracyjno-separacyjne oraz ochronno-drenażowe. Każdy z nich znajduje zastosowanie w innym obszarze branży budowlanej.

Czym są geowłókniny i gdzie się je stosuje?

Cechy i zastosowanie geowłókniny filtracyjnej

Geowłókniny, których główną funkcją jest filtracja, czyli zatrzymanie cząstek stałych przy jednoczesnym swobodnym przepływie wody między dwiema różnymi warstwami gruntów.

Stosuje się je głównie do: konstrukcji drenów francuskich (drenów kamiennych), owijania rur drenarskich, jako warstwa filtracyjna ograniczająca erozję wewnętrzną w budownictwie wodnym oraz pod gabionami i geokratami.

Funkcje te najlepiej spełniają cienkie geowłókniny o optymalnych wymiarach porów i dużej wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do płaszczyzny.

Te parametry decydują o występowaniu kolmatacji (zapychania się porów).

W wielu przypadkach istotne jest też by miały określone wytrzymałości na rozciąganie.

Cechy i zastosowanie geowłókniny filtracyjno-separacyjnej

Najszersza grupa geowłóknin spełniająca funkcje separacji i filtracji.

Trwale zapobiegają mieszaniu się różnych warstw podłoża, przez co możliwa jest redukcja grubości warstw nośnych w konstrukcjach podbudów oraz wydłużenie ich trwałości.

Właściwości filtracyjne geowłóknin pozwalają na znacznie szybszą konsolidacje gruntów poprzez odfiltrowanie wody.

Geowłóknina Guttatex PS fot. Gutta Polska

Dobór geowłóknin zależny jest od istniejących warunków i potrzebnych efektów.

Główne obszary zastosowań to separacja poszczególnych warstw konstrukcyjnych dróg tymczasowych, dojazdów, dróg leśnych, dróg stałych, lotnik, autostrad, torowisk parkingów, placów składowych, boisk, nasypów, wałów, falochronów i innych konstrukcji ziemnych.

Cechy i zastosowanie geowłókniny ochronno-drenażowej

Są to grube geowłókniny o dużej odporności na przebicie oraz zdolności do transmisji wody lub gazów w płaszczyźnie.

Mają zastosowanie jako ochrona geomembran oraz drenaż przy budowie zbiorników, składowisk odpadów, placów składowych, tuneli.

Geowłóknina Guttatex PP fot. Gutta Polska

źródło i zdjęcia: Gutta Polska Sp. z o.o.

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT