Dlaczego eternit jest niebezpieczny dla naszego zdrowia?

Ziemia jest regularnie zanieczyszczana przez człowieka, jednym z dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń jest azbest (eternit). Podczas oddychania, w pobliżu włókien z tego tworzywa, docierają one do płuc i pozostają tam na zawsze. Skutki działania cząsteczek eternitu, na ludzki organizm, nie zawsze pojawiają się natychmiastowo. Ich szkodliwe działanie może dać o sobie znać nawet po kilkunastu latach!

Dlaczego eternit jest niebezpieczny dla naszego zdrowia?

Azbest - skutki oddziaływania na ludzki organizm

Azbest to ogół minerałów krzemianowych mający postać włókien. Są one bardzo wytrzymałe na rozciąganie i odporne na oddziaływanie czynników fizycznych i chemicznych.

150 materiałów, które występują w naturze w postaci włóknistej, podczas przetwarzania może rozdzielać się na sprężyste włókna, czyli fibryle. Techniczna klasyfikacja azbestów opiera się na długości i średnicy wiązek włókien.

Ich wiązki mają długość od dziesiętnych części milimetra do 100 mm, ale pojedyncze włókna azbestu, poddawanego obróbce mogą rozpadać się na mniejsze cząstki: do mikrometrów (μm), a nawet nanometrów (nm).

Włókna i wyroby zawierające azbest, ze względu na słabe przewodnictwo ciepła i prądu, były stosowany jako materiał izolacyjny. Wykazują też ogniotrwałość i izolacyjność termiczną.

Pokrycia dachowe i rury produkowane były niegdyś z tego materiału. Po wielu latach azbest został uznany za jeden z najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Narażenie na jego oddziaływanie może powodować np. nowotwory, które mogą rozwijać się 20-30, a nawet 50 lat.

Większa ilość włókiem azbestu w powietrzu, znacząco wpływa na wzrost ryzyka zachorowań na choroby, które może on wywołać. Każdego roku w ich wyniku umiera ok. 100 tysięcy osób.

Włókna tego toksycznego materiału, mogą przedostawać się do powietrza w następstwie: korozji płyt azbestowo-cementowych, uszkodzeń mechanicznych związanych z rozbiórką obiektów i demontażem materiałów zawierających azbest (łamanie, rozbijanie, kruszenie).

Poza pokryciami dachowymi azbest wykorzystywany jest do izolacji, ścianek ogniotrwałych, a także części instalacji elektrycznych i ciepłowniczych.

To średnica i długość włókien azbestu znacząco wpływają na poziom szkodliwości. Co ważne, większe włókna nie są tak szkodliwe. Wynika to z tego, że duże włókna w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd usuwane są przez rzęski.

Najbardziej niebezpieczne dla człowieka, są włókna długie (>5 μm) i cienkie (do 0,01 μm), bowiem przenikają one do płuc i wbijają się w nie. W wyniku wieloletniego drażnienia komórek, wywołują następujące schorzenia: pylicę azbestową, raka płuc, raka oskrzeli, międzybłoniaka opłucnej albo otrzewnej.

Autor: Cezary Jankowski

Zdjęcie otwierające: Renovo

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE