Produkty

Kontakt do producenta:  Siniat
Cement workowany Majster
Cement workowany Majster

Lafarge, wiodący producent materiałów budowlanych w Polsce, wprowadził do swojej oferty nowy produkt. Majster to cement remontowo - budowlany o uniwersalnym przeznaczeniu. Jest to pierwszy na rynku cement dostępny w ergonomicznym opakowaniu z rączką, co  umożliwia jego  wygodne i bezpieczne przenoszenie.

Lafarge - jako pierwszy na polskim rynku materiałów budowlanych - wprowadza innowacyjne rozwiązanie w postaci bardziej ergonomicznego i wygodnego opakowania na cement z rączką. Produkt na rynku wyróżnia się również mniejszą objętością worka - 20 kg. Cement workowany Majster to produkt wieloskładnikowy klasy 32,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Dzięki swoim parametrom technicznym doskonale sprawdza się przy większości prac remontowo - budowlanych.

Cement workowany Majster - zalety:

 • jest uniwersalny, nadaje się do większości robót budowlanych;
 • zmniejsza straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw do podłoża;
 • ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich, co obniża koszty wytworzenia zaprawy;
 • poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych;
 • zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej lub zaprawy;
 • ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych.

Cement workowany Majster - zastosowanie:

Majster to uniwersalny cement remontowo-budowlany, przeznaczony do:

 • zapraw murarskich - ściany nadziemne oraz fundamentowe budynków w gruntach suchych;
 • zapraw tynkarskich - wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;
 • betonu zwykłego klas od C8/10 do C30/37;
 • posadzek i jastrychów;
 • podsypek pod kostkę brukową i krawężniki.

Cement Majster objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie zadeklarowanych przez Lafarge parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI). W okresie zimowym okres gwarancji może zostać wydłużony do 120 dni, co jest odpowiednio oznaczone na opakowaniu.

Kategorie produktu
Zaprawy murarskie
Pozostałe produkty firmy Siniat
Inne produkty w kategorii Zaprawy murarskie