Produkty

Kontakt do producenta:  Siniat
Cement do betonu Ekspert
Cement do betonu Ekspert

Ekspert - jeden z najbardziej popularnych cementów portlandzkich marki Lafarge - to produkt wieloskładnikowy dostępny na polskim rynku. Jest to cement CEM II B w klasie wytrzymałości 42,5. Szybki przyrost wytrzymałości oraz wysoka wytrzymałość końcowa sprawia, że produkt doskonale sprawdza się do przygotowania betonów wysokich klas C16-C45 na placu budowy.

Ekspert to cement portlandzki wieloskładnikowy o podwyższonej klasie wytrzymałości ponad 42,5 MPa - stosowany wszędzie tam, gdzie musimy uzyskać wytrzymałe i trwałe betony w bardzo krótkim czasie. Oznaczenia normowe cementu to CEM II /B-M (S-V) 42,5N - z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego (V) i żużla wielkopiecowego (S) (cementownia \"Małogoszcz\") lub CEM II/B-V 42,5N - z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego (V) (cementownia \"Kujawy\").

Dzięki wysokiej wytrzymałości wczesnej oraz końcowej produkt ten idealnie sprawdza się do przygotowania betonów wysokich klas C16-C45 na placu budowy, na konstrukcje stropów, wieńców, belek, schodów i nadproży. Doskonale nadaje się także na fundamenty, posadzki czy prefabrykaty. Jego właściwości pozwalają na przyspieszenie tempa prac budowlanych, szybszą rotację form i szalunków.

Podwyższona urabialność ułatwia lepsze wypełnianie form i szalunków oraz poprawia pompowalność mieszanki betonowej. Dzięki odpowiednio dobranej kompozycji składników mineralnych użycie cementu Ekspert zmniejsza ryzyko pojawienia się rys skurczowych, pustek i raków czy wykwitów na gotowych elementach.

Cement do betonu Ekspert idealnie nadaje się na konstrukcje stropów, wieńców, belek, schodów i nadproży. Ponadto, szczególnie polecany jest również w pracach fundamentowych.

Ze względu na swoje właściwości m.in. wysoką wytrzymałość wczesną oraz końcową, zastosowanie cementu Ekspert pozwala na przyspieszenie tempa oraz realizację prac budowlanych w napiętym harmonogramie robót. Produkt szczególnie dobrze sprawdza się w mieszankach betonowych, przeznaczonych na posadzki oraz inne ciągi komunikacyjne (chodniki, drogi czy trasy rowerowe), które podlegają silnemu obciążeniu w takcie użytkowania.

Co więcej, betony przygotowane przy użyciu Eksperta wykazują wysoką odporność na agresję chemiczną, co jest szczególnie ważne przy wykorzystaniu ich przy nawierzchniach drogowych, narażonych na styczność ze ściekami, solą techniczną czy - agresywnymi środowiskowo - spalinami samochodowymi.

Ze względu na swoje właściwości robocze cement Ekspert może być szeroko wykorzystywany w pracach fundamentowych oraz do niewielkiej produkcji prefabrykatów. Dobra urabialność dodatkowo ułatwia wypełnianie form i szalunków, a także zwiększa pompowalność mieszanki betonowej. Dzięki tym cechom, Ekspert doskonale nadaje się wszędzie tam gdzie chcemy uzyskać trwałe betony na konstrukcje stropów, wieńców i belek oraz schodów czy nadproży.

Co ważne, w porównaniu do tzw. \"cementów czystych\" użycie Eksperta zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów, rys skurczowych oraz pustek i \"raków\" na gotowej powierzchni budowanych elementów. Między innymi dlatego, cement ten świetnie sprawdza się w produkcji takich prefabrykatów jak: pustaki, kręgi, przepusty, cieki wodne, krawężniki i kostka brukowa. Ponadto, specjalny skład, wzbogacony o dodatki mineralne pozwala uzyskać gładsze i bardziej jednorodne powierzchnie końcowe.

Kategorie produktu
Zaprawy murarskie
Pozostałe produkty firmy Siniat
Inne produkty w kategorii Zaprawy murarskie