Bezpłatny Kalkulator Łączników SSO

Na stronie www.systemyocieplen.pl został udostępniony darmowy Kalkulator Łączników SSO. Narzędzie wprowadza nową metodę obliczeń wymaganej liczby i układu łączników mechanicznych na elewacji - zależnie od ciśnienia wiatru w poszczególnych strefach ściany, znajdujących się w różnym oddaleniu od naroży. Dzięki temu można określić prawidłowe mocowanie mechaniczne termoizolacji w systemach ociepleń ETICS.

Bezpłatny Kalkulator Łączników SSO

Przejdź do kalkulatora:
www.systemyocieplen.pl

Oprogramowanie jest autorskim projektem dr inż. Mariusza Gaczka z Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej, przygotowanym we współpracy z Komisją Techniczną Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).

To kolejna inicjatywa zrealizowana w ramach misji propagowania wiedzy w dziedzinie systemów ociepleń przez obchodzące 15-lecie działalności Stowarzyszenie.

Jak zaznaczył dr inż. Mariusz Garecki, przewodniczący Komisji Technicznej SSO, Kalkulator Łączników SSO jest pierwszym narzędziem o takim zakresie analityczno-obliczeniowym.

- Projektant ma pełną możliwość zdefiniowania założeń w zakresie: lokalizacji obiektu, położenia budynku względem stron świata, wpływu ukształtowania terenu i sąsiednich lokalizacji na wielkość finalnego obciążenia wiatrem. Mogą być również uwzględniane indywidualnie zmiany wartości współczynników zależnych od kształtu, lokalizacji i otoczenia obiektu. Program umożliwia także analizę wyników obliczeń przy różnych schematach rozmieszczenia łączników na płycie izolacyjnej.

- Nowatorskim rozwiązaniem jest możliwość śledzenia i bieżącej weryfikacji przez projektanta poszczególnych kroków obliczeniowych, od założeń aż po wynik końcowy. Zazwyczaj narzędzia tego typu na to nie pozwalają, oferując bardziej zautomatyzowane działania - podkreślił dr inż. Garecki.

Ekspert Stowarzyszenia dodał, że Kalkulator nie jest programem intuicyjnym, wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia, wymuszając świadome podejmowanie decyzji na poszczególnych etapach obliczeń, dając jednocześnie możliwość ich analizowania na bieżąco.

FUNKCJE KALKULATORA ŁĄCZNIKÓW SSO

Kalkulator Łączników SSO udostępnia dwie opcje obliczeń - ogólną dla rozwiązań typowych i szczegółową - umożliwiającą otrzymanie analiz i wyników adekwatnych do specyficznych cech budynku i jego otoczenia. Narzędzie zawiera instrukcję użytkowania.

Wsparciem dla użytkowników będą też publikowane na stronie Stowarzyszenia artykuły, szczegółowo wyjaśniające zasady posługiwania się tym programem oraz pokazujące różne przykłady wielokryterialnych analiz, jak też wskazujące na poprawność techniczną i ekonomię rozwiązań.

Premiera Kalkulatora Łączników SSO odbyła się podczas V Międzynarodowej Konferencji ETICS w maju 2018 r. Udostępniona obecnie wersja jest zaktualizowana przez autora oprogramowania dr inż. Mariusza Gaczka zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi mocowania mechanicznego systemów ETICS.

- Jesteśmy przekonani, że Kalkulator Łączników SSO przyczyni się do upowszechnienia wiedzy w zakresie mocowania mechanicznego systemów ETICS, wzmacniając standardy jakości w realizowanych w naszym kraju ociepleniach budynków. Będzie też dużym wsparciem pracy projektantów - stwierdził dr inż. Mariusz Garecki.

Kalkulator Łączników SSO można bezpłatnie pobrać ze strony Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń www.systemyocieplen.pl i w pełnym zakresie wykorzystywać do własnych obliczeń, na zasadach określonych we wstępie do programu.

Źródło i zdjęcie: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń


Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE