PRODUCENCI
Silikaty Spółka Akcyjna Teodory
, 98-100  Łask
tel. 43 675 26 51, 43 675 80 01
Zakład w Teodorach rozpoczął produkcję we wrześniu 1962 roku. Zakupiony został w republice Federalnej Niemiec jako kompletny zakład cegły wapienno-piaskowej o zdolności produkcyjnej 45 mln j.c. rocznie. Wyposażony był w dwie prasy automatyczne i trzy prasy obrotowe. Po prawie trzydziestu latach historia zakładu zatoczyła koło i z dniem 1 sierpnia 1991 roku, w wyniku wydzielania się ze struktur Sieradzkiego PCB, Zakład Wapienno-Piaskowy w Teodorach stał się jednozakładowym przedsiębiorstwem państwowym, tak jak zaraz po uruchomieniu.

Po ponad dwuletnim, samodzielnym zarządzaniu zakładem (już w warunkach gospodarki rynkowej) dyrekcja firmy z zaangażowaną i wyjątkowo skonsolidowaną załogą podjęła się restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstwa: 1 listopada 1993 roku ZWP "Teodory" stał się pracowniczą spółka akcyjną.

Po bardzo wielu zmianach organizacyjnych i podporządkowaniu zakładu po prawie 30 latach, historia firmy Silikaty Spółka Akcyjna Teodory zatoczyła koło i z dniem 1 sierpnia 1991 roku, w wyniku wydzielenia się ze struktury Sieradzkiego PCB - Zakład Wapienno-Piaskowy w Teodorach stał się jednozakładowym przedsiębiorstwem państwowym, tak jak zaraz po uruchomieniu.

Po ponad dwuletnim, samodzielnym zarządzaniu zakładem (już w warunkach gospodarki rynkowej) dyrekcja firmy z zaangażowaną i wyjątkowo skonsolidowaną załogą podjęła się restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstwa. W wyniku tych działań 1 listopada 1993 roku powstała pracownicza spółka akcyjna pod nazwą Zakład Wapienno-Piaskowy "SILIKATY" S.A. w Teodorach.

Silikaty oferowane przez firmę Zakład Wapienno-Piaskowy Silikaty Spółka Akcyjna z siedzibą w Teodorach są jednym z najbardziej wszechstronnych materiałów budowlanych. Z cegieł i bloków silikatowych mogą być wznoszone różne typy ścian: ściany fundamentowe i ściany piwnic, zewnętrzne i wewnętrzne ściany nośne, ściany działowe, ściany oddzieleń przeciwpożarowych, ściany o wysokiej izolacyjności akustycznej.

Zalety materiałów silikatowych

  • wysoka odporność na działanie mrozu gwarantuje trwałość przegród zewnętrznych i elewacji nawet w ekstremalnie niskich temperaturach
  • wysoka odporność na korozję biologiczną
  • duża akumulacja ciepła SILIKATKI pozwala na zniwelowanie skutków nagłych zmian temperatur
  • bardzo dobra izolacyjność akustyczna ścian
  • bardzo wysoka odporność ogniowa pozwala na wznoszenie ścian przeciwpożarowych i kominów
  • śladowa promieniotwórczość kwalifikuje SILIKATKI do najbezpieczniejszych materiałów budowlanych
  • duża dokładność wymiarów i dobra przyczepność do zapraw budowlanych pozwala na zmniejszenie zużycia zaprawy i sprawne wznoszenie przegród (ok. 30% oszczędność w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi)
  • wytrzymałość silikatu jest porównywalna z kamieniem litym
  • produkt ekologiczny

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: bezpośrednio z inwestorem, sprzedaż hurtowa przez sieć hurtowni i składów budowlanych

Aprobaty i certyfikaty: oznaczenia wyrobów znakiem CE, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1247/01/2005, zgodne z Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji

Usługi: doradztwo techniczne, transport do klienta

ROZWIŃ OPIS
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT