Dofinansowanie wymiany dachu z azbestu – tylko do 12 stycznia!

Do 12 stycznia 2024 r. istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie na wymianę azbestowych pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych. Procedura aplikacyjna odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu. Jest to druga edycja naboru wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dofinansowanie wymiany dachu z azbestu – tylko do 12 stycznia!

Do chwili obecnej złożono 23,5 tys. wniosków, na łączną sumę ponad 293 mln zł.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które:

  • Są osobami fizycznymi, podlegającymi ubezpieczeniu społecznemu rolników lub będącymi beneficjentami płatności bezpośrednich.
  • Mają nadany numer w ewidencji producentów rolnych i są właścicielami lub współwłaścicielami budynku, którego pokrycie dachowe będzie wymieniane.

O pomoc nie mogą się ponownie ubiegać ci, którym przyznano ją w ramach naboru prowadzonego od 17 października do 15 listopada 2022 r.

Stawka pomocy nie zmieniła się i nadal wynosi 40 zł/m2, a maksymalna powierzchnia dachu objęta dofinansowaniem to wciąż 500 m2.

Różnice w stosunku do ubiegłorocznego naboru są następujące:

  • Teraz inwestycje objęte wsparciem będą mogły być realizowane także na terenach gmin miejskich.
  • Dla ułatwienia ma być zniesiony obowiązek dołączenia do dokumentów kopii zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych, zezwoleń lub innych decyzji – zainteresowany dofinansowaniem będzie musiał oświadczyć, że dopełni niezbędnych formalności związanych z realizowaną inwestycją we właściwym miejscowo starostwie powiatowym.

Wnioski przyjmuje od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Na tym etapie można się też ubiegać o przyznanie 50-procentowej zaliczki.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na tej stronie internetowej.

Źródło informacji: PAP MediaRoom, MRiRW

Opracowanie: BudownictwoB2B.pl

Fot. otwierająca: Pixels

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT