Jak zadbać o prawidłową izolację dachu skośnego?

Dach skośny jest wielowarstwową przegrodą o dużym kącie nachylenia. Jest to bardzo popularny sposób na zyskanie dodatkowej przestrzeni mieszkalnej na tzw. poddaszu użytkowym. Przy adaptacji poddasza na cele mieszkalne trzeba zadbać o prawidłową izolację termiczną, która do minimum ograniczy straty ciepła przez połać dachu.

Jak zadbać o prawidłową izolację dachu skośnego?

Mineralna wełna szklana URSA GLASSWOOL i PUREONE

Skutecznym rozwiązaniem ograniczenia strat ciepła jest izolacja dwuwarstwowa: pierwsza warstwa izolacji aplikowana jest pomiędzy krokwiami i licowana do ich dolnej powierzchni. Druga warstwa izolacji układana poprzecznie do pierwszej warstwy bezpośrednio poniżej krokwi.

Producenci wełny mineralnej mają w swojej ofercie dedykowane do tego celu produkty, które ułatwiają aplikację, niwelują skutecznie mostki termiczne i ograniczają do minimum straty ciepła przez połać dachu.

Za przykład może tu posłużyć mineralna wełna szklana URSA GLASSWOOL i PUREONE. Produkty te charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności termicznej, akustycznej i ogniowej.

Dzięki swej sprężystości wełna URSA szczelnie wypełnia przestrzenie, a możliwość przycinania jej do pożądanych rozmiarów minimalizuje straty materiału i powstawanie odpadów. Mineralna wełna szklana URSA to produkt ekologiczny, bezpieczny dla zdrowia człowieka, jednocześnie podnoszący komfort życia.

Jak prawidłowo zaizolować połać dachu?

Izolacja między krokwiami

W przypadku dachu z pełnym deskowaniem (deski, płyty OSB, etc.) grubość izolacji termicznej powinna być mniejsza 2-4 cm od wysokości krokwi, aby zapewnić drożną szczelinę wentylacyjną. W przypadku stosowania membrany wysokoparoprzepuszczalnej, grubość izolacji pomiędzy krokwiami może być równa wysokości krokwi, a wełna może przylegać bezpośrednio do takiej membrany.

Wełnę mineralną pomiędzy krokwiami aplikuje się na dwa sposoby. W przypadku pełnego deskowania i zastosowania membrany o wysokiej paropzrepuszczalności, wełnę dosuwa się bezpośrednio do membrany.

Grubość izolacji jest zatem równa wysokości krokwi. W przypadku zastosowania membrany o niskiej paroprzepuszczalności, zachowuje się szczelinę wentylacyjną 2-4 cm. Grubość izolacji jest zatem mniejsza kilka centymetrów od wysokości krokwi.

Szczelina wentylacyjna musi być drożna na całej długości. W tym celu można zastosować przewiązanie drutem lub specjalne profile dystansowe.

Izolacja pod krokwiami

Grubość tej warstwy izolacji zależy od oczekiwanej wartości współczynnika przenikania ciepła U i jest uzupełnieniem dla izolacji układanej pomiędzy krokwiami. Większa grubość warstwy izolacji termicznej skutkuje niższym współczynnikiem U i jest bardziej korzystna z punktu widzenia strat ciepła.

Druga warstwa izolacji układana jest w poprzek pod krokwiami, między listwami drewnianymi, profilami metalowymi CD zamocowanymi na wieszakach lub elementami ES suchej zabudowy przymocowanymi do krokwi. Przed zamontowaniem profili metalowych należy umieścić w nich przycięte paski wełny, w celu minimalizacji mostków termicznych.

Paroizolacja od środka pomieszczenia

Do tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest folia paroizolacyjna na zakłady 10 cm. Mocuje się ją zszywkami do łat drewnianych lub dwustronną taśmą klejącą do systemowych wieszaków stalowych. Zakłady folii powinny być również zabezpieczone taśmą klejącą. Miejsca na obrzeżach folii (połączenia z murłatą, ścianą szczytową itp.) powinny być uszczelnione.

Ostateczne wykończenie poddasza

Po ułożeniu wszystkich warstw można przystąpić do ostatecznego wykończenia poddasza. Popularnym rozwiązaniem jest suchy montaż - płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe, panele drewniane itp. Suche tynki można wykończyć finalnie farbami do wnętrz po uprzednim przygotowaniu podłoża.

Produkty dedykowane do izolacji poddasza

Maty izolacyjne z wełny szklanej o wysokiej izolacyjności termicznej (niskim współczynniku lambda): URSA PUREONE 31, URSA PUREONE 34, URSA PLATINUM 32, URSA PUREONE 31, URSA PUREONE 34, URSA PLATINUM 32, URSA AMBER 33, URSA GOLD 35, URSA OPTIMUM 37, URSA SILVER 39.

źródło i zdjęcia: Ursa

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE