Słownik Dekarski Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Z uwagi na potrzebę posługiwania się jednolitym i precyzyjnym słownictwem powołany został pod przewodnictwem Stefana Wilusia, Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, trzyosobowy zespół który podjął się opracowania "Słownika terminów i nazw dekarskich". PSD dąży do tego, by słownik zawierał wszystkie terminy dekarskie, z jakimi wykonawcy spotykają się w codziennej pracy dekarza.

Słownik Dekarski Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Jedną z najistotniejszych potrzeb jaką odczuwa środowisko zawodowe zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy jest określenie standardów wykonawczych, jakimi należy się kierować aby poprawnie wykonać prace dekarsko-blacharskie. Dotychczas obowiązujące WTO z uwagi na rewolucyjne zmiany stosowanych materiałów i technologii uległy daleko idącej dezaktualizacji. We wrześniu 2014 r. na Konferencji w Białowieży podjęto decyzję o przystąpieniu do prac mających na celu wypracowanie przez Stowarzyszenie na bazie "Europejskich Reguł Wykonawczych IFD" we współpracy z czołowymi producentami materiałów pokryciowych "Zaleceń wykonawczych rekomendowanych przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy". Prezydent Światowej Federacji Dekarzy IFD Piet Jacobs przekazał dokumentację zaleceń wykonawczych przygotowaną przez IFD i ZVDH (Niemiecką Federację Dekarzy). Materiał ten aktualnie jest w fazie tłumaczenia na język polski.

Zaproszeni do współpracy Panowie Krzysztof Patoka z firmy "Marma Polskie Folie" i Przemysław Spych z firmy "Monier Braas" systematyzując nazewnictwo branżowe wykazali aktywne zaangażowanie przy tworzeniu pierwszej wersji "Słownika". Bazowym materiałem wyjściowym było opracowanie autorstwa Państwa Anny i Przemysława Spych. Końcowy tekst "Słownika Terminów i Nazw Dekarskich" przekazany jest do rozpowszechnienia w publikatorach branżowych. Jest on również dostępny na stronie internetowej PSD. Stowarzyszenie oczekuje reakcji środowiska, które może przyczynić się do uzupełnienia haseł i doprecyzowania zaproponowanych definicji. W tym celu uruchomiona została specjalna zakładka na stronie internetowej PSD, w której każde hasło może być komentowane przez użytkownika strony.

źródło: dekarz.com.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT