"Adaptacja i finansowanie obiektów zabytkowych. Zachowanie Dziedzictwa Narodowego"

W dniach 10-11 października 2013 r. w Żyrardowie, odbędzie się kolejna edycja konferencji "na styku kilku środowisk" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa. RHEINZINK, jako partner konferencji dla architektów i konserwatorów zabytków, postanowił także zabrać w tej kwestii głos.

"Adaptacja i finansowanie obiektów zabytkowych. Zachowanie Dziedzictwa Narodowego"

Tematy konferencji "Adaptacja i finansowanie obiektów zabytkowych. Zachowanie Dziedzictwa Narodowego"

1. "Żyrardów lnem zasłynął - rys historyczny" - prelegent Jacek Grzonkowski, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Żyrardowa

2. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na przykładach:

• Terenów byłych Zakładów im. Róży Luksemburg  w Warszawie” - prelegent Prezes ZG SARP Architekt Mariusz Ścisło
• SOHO Factory - prelegenci Karolina Tunejek i Marcin Garbacki, pracownia Projekt Praga
• Przykłady zagospodarowania i szacowania wartości (przed i po) zabytkowych obiektów poprzemysłowych - prelegent Alojzy Kiziniewicz, Członek Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), AK EXPERT

3. "Rewitalizacja zabytkowej osady fabrycznej motorem przemian społeczno-gospodarczych Miasta Żyrardowa" - prelegenci: Sylwia Matejek-Gnacińska, Jacek Grzonkowski.

4. Optymalizacja zagospodarowania zabytkowych obiektów przemysłowych na przykładzie Żyrardowa - moderator Alojzy Kiziniewicz; goście zaproszeni do dyskusji prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, konserwator zabytków Barbara Jezierska, Piotr Błażejewski - inwestor Starej Przędzalni, Paweł Esse - sekretarz Stowarzyszenia Domus Polonorum, Magdalena Koszalińska - Pełnomocnik Dyrektora ds filii w Żyrardowie - Wajda School oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Żyrardów

5. "Inicjatywa JESSICA wsparciem dla rewitalizacji" - prelegenci Agnieszka Zdanowicz, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Bartosz Dubiński, Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej S.A.

6. Inwestowanie na terenach postindustrialnych - na przykładzie TCL Operations Polska Sp. z o. o.

7. Sztuka blacharska, najczęściej popełniane błędy - prelegent Igor Pilutkiewicz, Regional Marketing Officer Poland and East Europe RHEINZINK Polska Sp. z o.o.

8. Żyrardów lokacją filmową - prelegent Magdalena Koszalińska, Pełnomocnik Dyrektora Wajda School ds. filii w Żyrardowie.

9. Adaptacja obiektów zabytkowych dla planów filmowych - Agnieszka Wende.

10. Historia i kultura picia wina, piwniczka w obiekcie nie tylko zabytkowym - Giovanni Genco, Instituto Enologico Italiano.

11. Wartościowanie zasobu dziedzictwa kulturowego techniki w praktyce - prelegent dr inż. Waldemar Jerzy Affelt, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

12. Finansowanie w rewitalizacji: Partnerstwo Publiczno Prywatne - prelegent Aleksandra Jadach Sepioło.

13. 7 grzechów głównych w promocji obiektów zabytkowych (wykorzystanie obiektów zabytkowych w turystyce biznesowej) - prelegent Sławomir Wróblewski, Wiceprezes Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów w Polsce.

14. Rewaloryzacja zabytkowego Parku im. Karola Augusta Dittricha w Żyrardowie - prelegenci: Sylwia Matejek-Gnacińska, Jacek Grzonkowski.

15. Środowisko naturalne wsparciem dla obiektów zabytkowych, walory Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - prelegent Agnieszka Pruszkowska.

16. Konserwacja kamienia : Procesy wietrzenia i konserwacji kamienia na przykładzie kolekcji rzeźb z Attyk Pałacu Wilanowskiego - prelegent Wojciech Bagiński, Dyplomowany konserwator dzieł sztuki (specjalizacja: rzeźba kamienna i elementy architektury), projektant wnętrz; kieruje działem Architektury i Środowiska w Muzeum Pałacu w Wilanowie.

17. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - ekspercka burza mózgów" - moderator Dariusz Bugalski, red. Programu Trzeciego Polskiego Radia; zaproszeni goście: Artur Wojtkiewicz - GRIFFIN Group, prof. Dr hab. Kamil Zeidler, dr. Waldemar Jerzy Affelt, Alojzy Kiziniewicz, przedstawiciele Urzędu Miasta Żyrardów.

18. Zabytki ruchome wartością dodaną dla obiektów zrewitalizowanych - prelegent prof. dr hab. Kamil Zeidler, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego.

19. O konserwacji i opiece nad malarstwem i rzeźbą drewnianą - prelegent  Joanna Czernichowska, Kierownik Katedry Konserwacji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej, Wydział Konserwacji i Restauracji w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Szczegółowy plan konferencji dostępny na stronie Rheinzink.

źródło: Rheinzink

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT