Twoja firma może być na mapie OZE Repowermap!

Repowermap - "Europejska mapa promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej" to projekt, który rozwijany jest przy wykorzystaniu wsparcia Unii Europejskiej za pośrednictwem programu Inteligentna Energia dla Europy. W inicjatywie tej uczestniczy szereg organizacji z sektora publicznego i prywatnego z kilkunastu krajów, zaangażowanych w rozwój i promowanie odnawialnych źródeł energii.

Twoja firma może być na mapie OZE Repowermap!

Projekt polega na rozwinięciu i wypromowaniu interaktywnej, powszechnie dostępnej on-line mapy obejmującej: lokalizacje instalacji, producentów, instalatorów oraz dystrybutorów odnawialnych źródeł energii a także budynków efektywnych energetycznie i innych inicjatyw lokalnych związanych z OZE.

Czym jest "Europejska mapa promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej"?

Europejska inicjatywa finansowana przez Unię Europejską i wspierana przez szeroką sieć organizacji, władz regionalnych oraz samorządowych i innych członków rynku
energetycznego, nastawiona na promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej poprzez dodawanie konkretnych przykładów instalacji w najbliższym sąsiedztwie na interaktywnej mapie on-line.

Inicjatywa ma na celu zainspirować i zachęcić za pomocą przykładów z mapy do podejmowania inwestycji oraz ułatwić wymianę informacji i kontaktów z lokalnymi firmami działającymi w tym obszarze. Repowermap - "Europejska mapa promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej" jest rozpowszechniana i promowana przez wielu partnerów z rynku energetycznego uczestniczących w tej inicjatywie.

Celem projektu jest upowszechnienie i ułatwienie wymiany informacji oraz podniesienie świadomości społecznej w tych obszarach. Koordynatorem projektu Repowermap w Polsce jest Instytut Energetyki Odnawialnej, inicjatywa jest wspierana także przez Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

Repowermap to bezpłatna promocja instalacji. Więcej informacji na stronie http://www.repowermap.org.

źródło: IEO
zdjęcie: Repowermap

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT