Produkty

Wavin Metalplast-Buk
Wavin Metalplast-Buk
Ul.Dobieżyńska  43, 64-320  Buk (woj. wielkopolskie)
Tel. 61 891 10 00
www.wavin.pl, www.deszcz.pl
System odwodnień wiaduktów i mostów HDPE
System odwodnień wiaduktów i mostów HDPE

System HDPE został opracowany dla potrzeb odwodnienia mostów, wiaduktów oraz innych drogowych obiektów inżynierskich. W skład systemu wchodzą rury i kształtki z HD-PE, oraz specjalny system mocowania.

Rury i kształtki systemu HDPE wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości (HD-PE) o ciężarze właściwym ok. 950 kg/m³. Rury oraz większość kształtek są barwione w masie na kolor popielaty, pozostałe kształtki są malowane. Proces malowania obejmuje operacje przygotowania podłoża, nakładania warstwy podkładowej oraz dwuskładnikowej, chemoutwardzalnej warstwy nawierzchniowej. Gwarantuje to bardzo wysoką przyczepność powłoki malarskiej do podłoża oraz wysoką trwałość wykończenia.

Do wykonania warstwy zewnętrznej stosowana jest farba poliuretanowa. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych powłok z innych materiałów, poliuretan cechuje bardzo wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych, jak również na zarysowania. Zarówno wyroby barwione w masie, jak i malowane charakteryzują się pełną odpornością na promieniowanie UV.

Rury i kształtki z HD-PE są dostępne w zakresie średnic 40-315 mm i dostarczane w sztangach o długości 5 m. Przy odwodnieniu mostów i wiaduktów praktycznie wykorzystuje się średnicę 160-15 mm, a także 50-56 mm w przypadku podłóączenia sączków do kolektora odpływowego. Jako elementy mocowania wykorzystywane są moduły stalowe z systemem różnorodnych zawiesi umożliwiających dostosowanie sposobu podwieszenia instalacji do konstrukcji obiektu.

Dostarczane przez Wavin rury i kształtki systemu HDPE wraz z systemem zawiesi posiadają aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów nr AT/2010-02-1894 „Zestaw rur i kształtek z polietylenu (HD-PE) wraz z elementami mocującymi do naziemnego bezciśnieniowego odwadniania obiektów mostowych „WAVIN”.

Kategorie produktu
Inne
Pozostałe produkty firmy Wavin Metalplast-Buk
Inne produkty w kategorii Inne
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT