Produkty

Kontakt do producenta:  Marley
System podciśnieniowego odwadniania dachów płaskich Akatherm
System podciśnieniowego odwadniania dachów płaskich Akatherm

Akatherm to kompletny system do podciśnieniowego odwadniania dachów płaskich. W jego skład wchodzą wpusty dachowe, systemy mocowań, kształtki i rury z polietylenu wysokiej gęstości.

Charakterystyka systemu podciśnieniowego odwadniania dachów płaskich Akatherm:

  • zredukowanie średnic i ilości zastosowanych rur (w czasie deszczu rury system Akatherm są wykorzystane w 100% - poprzez całkowite wypełnienie ich wodą);
  • istotne zredukowanie ilości wpustów dachowych oraz pionów spustowych;
  • duża swoboda projektowania systemu, bez uszczerbku dla architektury wnętrza budynku;
  • możliwość montażu rur poziomych bez spadków;
  • samooczyszczanie systemu (jest to efektem dużej prędkości przepływu wody deszczowej).

Wykonanie prawidłowych obliczeń montażowych jest warunkiem koniecznym do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Dlatego też system podciśnieniowego odwadniania dachów płaskich Akatherm zawiera oprogramowanie do wykonywania obliczeń montażowych.

Pomaga ono zaprojektować optymalny układ hydrauliczny całego systemu. Kalkulacje dokonywane są przez pracowników producenta. Końcowy raport obliczeniowy obejmuje występujące podciśnienia, prędkości przepływu oraz potrzebne średnice rur.

Kategorie produktu
Inne
Pozostałe produkty firmy Marley
Inne produkty w kategorii Inne