Produkty

Kontakt do producenta:  Grupa Silikaty
SILIKAT A
SILIKAT A
SILIKAT A to element murowy o wysokiej izolacyjności akustycznej. Bloczki posiadają specjalny uchwyt pozwalający na łatwe murowanie. Gładkie powierzchnie czołowe (bez profilowań - piór i wpustów oraz uchwytów montażowych) wymagają wypełnienia zaprawą wszystkich spoin, również pionowych. Dzięki temu unika się nieszczelności, jakie przy niestarannym wykonawstwie mogą pojawić się przy połączeniu pióro-wpust. Zmieniając kierunek ustawienia bloczka SILIKAT A w murze można wykonać ścianę grubości 18 i 25 cm.
Kategorie produktu
Elementy wapienno-piaskowe (silikaty)
Pozostałe produkty firmy Grupa Silikaty
Inne produkty w kategorii Elementy wapienno-piaskowe (silikaty)