Produkty

Kontakt do producenta:  Nordiska Ekofiber Polska
Celulozowy materiał termoizolacyjny EKOFIBER
Celulozowy materiał termoizolacyjny EKOFIBER

Celulozowy materiał termoizolacyjny EKOFIBER jest sypkim materiałem termoizolacyjnym z celulozy wykorzystywanym do docieplania budynków. Ocieplanie dowolnej przestrzeni Ekofibrem odbywa się przez staranne wdmuchiwanie tego specyficznego materiału termoizolacyjnego.

Taki sposób aplikacji gwarantuje wyjątkową izolacyjność termiczną przegrody budowlanej. Luźno usypany celulozowy materiał termoizolacyjny EKOFIBER na stropie nad ostatnią kondygnacją (gęstość nasypowa ok. 35 kg/m3) może osiadać maks. 6% (potwierdzone badaniami w ITB).

Z tego powodu firma wykonawcza, zgodnie z Aprobatą Techniczną, zwiększa grubość materiału o 15% co gwarantuje, że zawsze grubość warstwy celulozowego materiału termoizolacyjnego EKOFIBER będzie większa niż podana w projekcie. W przegrodach zamkniętych takich jak w połaci dachowej, przestrzeni pod podłogą lub ścianach gęstość Ekofibru wynosi 45-60 kg/m3.

Dzięki takiemu zagęszczeniu problem osiadania Ekofibru praktycznie nie istnieje. Odporność na grzyby domowe i pleśnie oraz na owady i gryzonie, a także brak skłonności do magazynowania wilgoci decyduje o niemal nieograniczonej trwałości i funkcjonalności Ekofibru. Koszt termoizolacji z Ekofibru każdorazowo jest uzgadniany między inwestorem a wykonawcą.

Kategorie produktu
Wyroby z włókien celulozowych
Inne produkty w kategorii Wyroby z włókien celulozowych