Produkty

Kontakt do producenta:  Botament Systembaustoffe
Izolacja mineralna BOTACT MD 28
Izolacja mineralna BOTACT MD 28

BOTACT® MD 28 chroni beton przed przenikaniem szkodliwych substancji np. chlorków. W pełni wyschnięta izolacja jest paroprzepuszczalna i pozwala na dalszy proces schnięcia podłoża. Ponadto BOTACT® MD 28 można stosować do izolacji zewnętrznych ścian fundamentów, piwnic i miejsc narażonych na wodę rozbryzgową.

Właściwości izolacji mineralnej BOTACT MD 28:

 • bardzo elastyczna
 • otwarta na dyfuzję pary wodnej
 • do wewnątrz i na zewnątrz
 • jako izolacja pod okładzinę ceramiczną.

BOTACT® MD 28 jest dwuskładnikową, wiążącą hydraulicznie, mostkującą rysy izolacją mineralną bezpośrednio pod okładziną ceramiczną na podłożach ściennych i podłogowych. BOTACT® MD 28 stosowany jest jako elastyczna izolacja podpłytkowa na tarasach i balkonach, w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, w basenach i wielu innych silnie obciążonych wodą miejscach. BOTACT® MD 28 chroni powierzchnię przed wychodzeniem wykwitów z podłoża.

Po całkowitym wyschnięciu izolacji BOTACT® MD 28 można kleić okładziny ceramiczne na łożu cienkowarstwowym.

Jako podłoża nadają się: beton, tynki (z grupy CS II, CS III lub CS IV wg normy PN-EN 998-1:2004; wytrzymałość na ściskanie > 2,5 N/mm ), mur z cegły silikatowej, ceramicznej, bloczki betonowe oraz stare okładziny ceramiczne itp.. Nie dopuszcza się stosowania izolacji na podłożach mieszanych.

Dane techniczne izolacji mineralnej BOTACT MD 28:

 • Baza materiałowa: kombinacja specjalnych cementów i płynnej dyspersji
 • Ciężar właściwy: ok. 1,6 kg/dm3
 • Czas dojrzewania: ok. 5 min.
 • Czas obróbki: ok. 45 min
 • Temperatura obróbki: od +5 °C do +30 °C
 • Pełne obciążenie wodą: po 7 dniach
 • Proporcje mieszania: Komponenty A : B = 5 : 2
 • Maksymalna (dopuszczalna) grubość warstw (po wyschnięciu): w jednym cyklu max. 2 mm łączna grubość max. 4 mm
 • Odstęp czasowy między nakładaniem warstw: min. 12 godz.
 • Odstęp czasowy między ostatnią warstwą a klejeniem płytek: ok. 24 godz.
 • Środki do czyszczenia: w świeżym stanie - woda, po stwardnieniu - mechanicznie.
Kategorie produktu
Masy, powłoki i grunty
Pozostałe produkty firmy Botament Systembaustoffe
Inne produkty w kategorii Masy, powłoki i grunty